Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/857
Title: Aydın yöresinde pamuk hasat makinalarının kullanum olanakları ve gelişimi
Other Titles: Usage and development of cotton harvester in Aydın region
Authors: Özarslan, Cengiz
Sınav, Esra
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri (Ziraat Fakültesi) Anabilim Dalı
Keywords: Cotton Harvester
Cotton
Pamuk Hasat Makinası
Pamuk
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada; Aydın yöresinde pamuk hasat makinalarının kullanım olanakları ve gelişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; yörede bulunan 6 adet pamuk hasat makinası bayileri ve 35 adet pamuk hasat makinası kullanıcısına anketleme çalışması uygulanmıştır. Anketleme yapılacak kullanıcı sayısı; maksimum örnek hacmi formülü yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada; pamuk hasat makinası ile hasadın önümüzdeki on yıl için gelişiminin ortaya konulması amacıyla; yöredeki geçmiş on yıllık pamuk ekim alan miktarı ve pamuk hasat makinası parkına ilişkin değişimler esas alınmıştır. Yapılan anket çalışmaları ile üreticinin pamuk tarımındaki sorunları, pamuk hasat makinası kullanım olanakları, firma ve bayilerin üreticiye sunduğu imkânlar ile makina pazarlamadaki sorunlar ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda; yapılan talep projeksiyonu ile Aydın yöresi için pamuk hasat makinası sayısının her yıl 21 adet artış ile on yılsonunda 383 adede ulaşacağı öngörülmüştür.
In this study, it was aimed to determine the usage and the trend of cotton harvester machine in Aydın region. For this purpose, a survey was conducted with 6 cotton harvester agencies and 35 local farmers owing a harvester. The maximum sample volume method was employed to determine the number of harvester owners. The relationship between the number of harvester and the area of cotton field in the past 10 years was studied in order to have a projection of the amount of harvester for the next 10 years. The results of survey study demonstrated the difficulties associated with cotton production, the usage possibilities of these machines, the opportunity that agencies supply to the farmers and current problems in the harvester market. The result of this study suggested that the estimated number of cotton harvester in Aydın region will be reaching up to 383 for the year of 2018.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32908575&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/857
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ztm_esra_sinav_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi2.22 MBAdobe PDFView/Open
ztm-esra_sinav_abstract.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi235.76 kBAdobe PDFView/Open
ztm_esra_sinav_ozet.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi236.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.