Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/856
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSezgin, Fuat-
dc.contributor.authorAyran, Yeliz-
dc.date.accessioned2015-12-30T14:52:05Z-
dc.date.available2015-12-30T14:52:05Z-
dc.date.issued2009-01-01-
dc.date.submitted2009-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32915999&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/856-
dc.description.abstractBu çalışmada, Sultanhisar yöresinde damla sulama yöntemi uygulanan beş farklı çilek bahçesinde, sulama sistemleri incelenerek, mevcut durumları ortaya konmuştur. Mevcut koşullar göz önüne alınarak sistem unsurları yeniden boyutlandırılmış ve sonuçlar mevcut damla sulama sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta, incelenen damla sulama sistemlerinin proje kriterlerine uygun olarak boyutlandırılmadığı, yeterli kontrol ünitesinin tesis edilmediği, bitkinin ihtiyacından fazla sulama suyu verildiği, sistemin tertiplenmesi ve işletme biçiminin mevcut koşullara uygun şekilde yapılmadığı saptanmıştır. Araştırma alanında yapılan incelemelerde, damla sulama sistemlerinde saptanan bu eksikliklerin, hem çiftçilerin hem de bu sistemi kuran firmaların yeterli teknik bilgiye sahip olmadıklarından kaynaklandığı gözlenmiştirtr_TR
dc.description.abstractIn the study, drip irrigation systems used in five different strawberry gardens in Sultanhisar region were observed and current situations were exposed. Elements of drip irrigation system were projected again according to current conditions and obtained results were compared with current drip irrigation systems and program. As far as results, drip irrigation systems were not projected as suitable according to project criteria, sufficient control unity was not established, excessive irrigation water was applied and planning and managing of the systems were not done as suitable with regard to current conditions. Lacks of drip irrigation systems in research areas resulted from both farmers and firms have not enough technical knowledge about drip irrigation system.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDamla Sulama Yöntemitr_TR
dc.subjectÇilektr_TR
dc.subjectSistem Unsurlarıtr_TR
dc.subjectDrip Irrigation Methodstr_TR
dc.subjectStrawberrytr_TR
dc.subjectSystem Elementstr_TR
dc.titleSultanhisar yöresindeki çilek bahçelerinde kullanılan damla sulama sistemlerinin incelenmesi üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA study on observatıon of drıp ırrıgatıon systems used ın strawberry gardens ın Sultanhısar regıontr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yeliz_ayran_tez.pdfYüksek Lisans Tezi1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.