Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/834
Title: Bütçe açıklarının politik iktisadı: Türkiye örneği
Other Titles: The political economy of budget deficit: Turkey case study
Authors: Tekeli, Recep
Çakır, Yasin Nuri
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı
Keywords: Bütçe Açıkları
Bütçe Açıkları Nedenleri
Politik Devresel Hareketler
Seçim Dönemleri
ARDL
Budget Deficits
Budget Deficits Causes
Political Cyclical Movements
Election Periods
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ülke ekonomilerinde günümüzde, seçim kaynaklı dalgalanmalar yaşanmaktadır. Politik iktisat literatüründe bu dalgalanmalar politik devresel (konjonktür) dalgalanmalar olarak adlandırılmaktadır. Literatürdeki bu kavram, iktidardaki politikacıların oylarını maksimize etmek ve yeniden seçilebilmek amacıyla, seçim öncesinde seçmenler üzerindeki refah hissini arttırmak yoluyla ekonomiyi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeleri; yani maniple etmeleri demektir. Maniple ederlerken de ekonominin önemli göstergeleri olumsuz etkilenirler. Biz de bu çalışmamızda 1973- 2008 yılları arasında gerçekleşen genel ve yerel seçimlerde bütçe açıklarının politik devresel hareketlere neden olup olmayacağını ARDL modeli ile test edeceğiz.. Çalışmamızda önce bütçe açığı kavramı ele alıp sonra politik devresel hareketleri teorisini ele alacağız. Daha sonrada Türkiye açısından durum; 1973- 2008 yılları arasında bazı makroekonomik verilerle ekonometrik bir model kullanılarak, test edilecek ve sonuçlar değerlendirilecektir.
In the country's economy today is experiencing fluctuations in source election. These Fluctiations in Political economy literature is called political cyclical fluctuations (cycles). This concept in the literature, the ruling politicians to maximize their vote and be eligible for re-election, before election the increasing prosperity through on the voters his own economic interests in accordance with redirects, so means to be maniple. Important indicators of the economy will be negatively affected while they are Maniple. In this study, from 1973 to 2008 occurred between the years of budget deficits in the general and local elections, whether political cause cyclical movements with the ARDL model will be tested . In our study examines the concept of budget deficits before and then we'll discuss the political theory of cyclical movements. Then the case for Turkey, from 1973 to 2008 between the econometric model using some macroeconomic data, to be tested and the results will be evaluated
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32915327&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/834
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasin Nuri CAKIR_ Butce Aciklarinin Politik İktisadı Turkiye.pdfYüksek Lisans Tezi548.79 kBAdobe PDFView/Open
Ozet_ Yasin Nuri CAKIR_ Butce Aciiklarinin Politik İktisadı .pdfYüksek Lisans Tezi86.39 kBAdobe PDFView/Open
Abstract_ Yasin Nuri CAKIR_THE POLITICAL ECONOMY OF BUDGET D.pdfYüksek Lisans Tezi35.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.