Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/819
Title: M.Ö. 1200 - 600 arası süreçte doğu batı etkileşimi
Other Titles: Relations of east and west between B.C. 1200 - 600
Authors: Yaylalı, Abdullah
Uzunel, Ömer
TR128071
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Ege Bölgesi
Aegean Region
Heykelcikler
Figurines
Mimarlık
Architecture
Ceramic Art
Seramikler
Ceramics
Seramik Sanatı
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Erken Demir Çağ'dan Orientalizan Çağ'a kadar olan süreç içinde arkeolojinin ana materyalleri olan seramik, mimari ve plastik veriler göz önüne alınarak Ege havzası içinde meydana gelen ilişkiler ele alınmıştır.Tezin ilk bölümünde şu ana kadar araştırmacılar tarafından konu üzerine ortaya konan düşünceler tarafsız bir biçimde sunulmuştur. Bunu yaparken, başta dönemin ana kaynak noktası olan seramik veriler, ardından mimari ile ilgili veriler ve son olarak heykelcik alanındaki veriler ele alınmıştır. Bunlar kendi içlerinde bağımsız olarak ele alınmışlardır. Seramik alanında, Protogeometrik ve Geometrik Dönemler alt dönemler olarak ele alınırken, mimari alanında zamansal sınırlamalar kullanılmıştır. Heykelcik alanında yeterli veri olmaması sebebiyle heykelcikler buluntu yerlerine göre sıralanmıştır.Tezin ikinci bölümü bir sonuç kısmı değildir. Bu bölümde, birinci bölümde ele alınan konular eleştirel bir bakış açısıyla ele alınarak eldeki veriler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu veriler ışığında bu sürecin anlaşılmasında yeni bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmıştır.
In this study relationships that occured in Aegean Basin were investigated by using ceramic, architectural and plastic data, which are the main materials of archeology for the period from Early Iron Age to Orientalizing Age.During the first part of the thesis, ideas of other researchers were presented in an unbiased way. Ceramic, architectural and scluptural data of the interested period were evaluated as the main source of information, respectiveley and seperately. Protogeometric and Geometric Periods were accepted as subperiods for ceramics, while temporal constraints were used for architectural evaluation. Due to insufficient data for sculptural evaluation, sclupltures were ordered according to their finding area.The second part of the thesis is not a 'results' section. In this section, issues that were presented in the first section were critically evaluated. A new perspective to understand the considered period was tried to be setteled under the light of these data.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51363329&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/819
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ingilizce özet .pdf169.99 kBAdobe PDFView/Open
metin_ve_levhalar.pdf6.91 MBAdobe PDFView/Open
özet ingilizce.pdf70.09 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf449.38 kBAdobe PDFView/Open
türkçe özet.pdf172.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.