Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/811
Title: Köpeklerdeki dirofilaria türlerinde wolbachia'nın varlığının belirlenmesi
Other Titles: Determination of wolbachia in dirofilaria species in dogs
Authors: Karagenç, Tülin
Sarali, Hakan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Dirofilaria
Köpek
Mikrofiler
Wolbachia
PCR
Dog
Microfilarie
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Haziran 2007-Ağustos 2009 tarihleri arasında Aydın ve İzmir yöresinde 150 köpekte filarial enfeksiyonların yayılışını belirlemek ve Dirofilaria türlerinde Wolbachia’nın varlığını ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla alınan kan örnekleri natif, modifiye knott, membran filtrasyon ve PCR yöntemleri ile Dirofilaria türleri açısından incelenmiş; ayrıca asit fosfataz boyama yapılmıştır. Pozitif olduğu belirlenen örneklerde ticari kit kullanılarak kalplerinde erişkin parazitin varlığı araştırılmış ve kalbinde erişkin Dirofilaria immitis belirlenen 3 köpekte nekropsi yapılarak erişkin parazitleri alınmıştır. Kan örneği alınan köpeklerin bulunduğu bölge, kan alma tarihi ve zamanı, yaşı, cinsiyeti, sahipli/sahipsiz, içeride/dışarıda barınma, varsa klinik belirtileri protokol numarası verilerek kayıt edilmiştir. Aydın bölgesinde köpekleri Dirofilaria’nın prevalansı %12.3 olarak belirlenmiş, İzmir’den alınan örneklerde Dirofilaria tespit edilememiştir. En yüksek enfeksiyon oranının %80 ile Aydın’ın Germencik ilçesinde olduğu, Merkez, Köşk ve Umurlu’da enfeksiyon oranının %6,66 olduğu belirlenmiştir. Perifer kanda mikrofiler varlığının belirlenmesinde en etkili yöntemin moleküler tekniklerden PCR olduğu, mikroskobik incelemeler arasında ise modifiye knott ve mebran filtrasyon tekniklerinin natif yönteme oranla daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Dirofilaria immitis mikrofilerlerinin natif yöntemde yavaş ve yılanvari hareket edip mikroskop sahası dışına çıkmadığı, modifiye knott ve membran filtrasyon yöntemlerinde kılıfsız, ön kısmının konik biçimde sivrilerek sonlanıp kuyruklarının düz olduğu saptanmıştır. Asit fosfataz boyamada mikrofilerlerin EP ve AP bölgelerinde nokta tarzında boya aldığı ve ortalama uzunluklarının 254,1 μm, ön nihayeti-EP uzunluğu 79,2 μm, EP-AP uzunluğu 119,8 μm ve AP-arka nihayeti 55,1 μm, kalınlıkları 4,1 μm ölçülmüştür. Bu bölgelerin vücut uzunluğuna oranının sırasıyla % 30,7 ve % 79,2 olduğu belirlenmiş ve nekropsi sonrası kalpten alınan 12 erişkin dişinin yapılan uzunluk (en ve boy olarak) ölçümlerinde ortalama uzunlukları 284 mm, kalınlıkları 1,21 mm ve 30 erişkin erkeğin ortalama uzunlukları 178 mm ve kalınlıkları 0,78 mm olarak belirlenmiştir. Nekropsi sonucunda elde edilen erişkin Dirofilaria immitis’ler Wolbachia acısından PCR ile incelenmiş ve bütün örneklerde Wolbachia varlığı tespit edilmiştir.
This study was carried out between June 2007/August 2009 to determine the prevalence of filarial infections and to research Wolbachia in Dirofilaria spp. in 150 dogs at Aydın and İzmir region. Blood samples were examined by native, modified knott, membrane filtration techniques and PCR assay in order to detect the Dirofilaria spp. and acid phosphatase histochemical staining was performed for this aim. Three positive dogs were examined with necropsy. The origin of dogs, date and time (1030-1800) of blood collection, age, sex, being owned/stray, being outdoor/indoor, and the clinical signs (if there is) and the number of dogs were recorded. The prevalence of Dirofilaria immitis was determined as 12.3% in Aydın region. There were no positive dogs in İzmir region. Among the controlled regions, the maximum infection rate was found in Germencik- Aydın district (80%) and infection rate in Merkez, Köşk and Umurlu was 6,66% in each region. PCR was found to be most effective metod for determining microphlerial parasites in perpheral blood, within the microscopic examination techniques modified knott and membrane filtration methods were found to be more effective than naïve microscopic examination. The microfilaries of Dirofilaria immitis observed to exhibit sluggish and undulating movements and not to move across the objective field in the native technique. In the modified knott and membrane filtration techniques, microfilaries determined to be unsheathed, tapered conically from the anterior extremity and straight tailed. In the acid phosphatase histochemical staining, the enzyme activity was restricted to EP and AP zones. Dot like staining was observed in these zones. The average length was 254,1 μm, distance between anterior end-EP, EP-AP, AP-posterior end and thickness was 79,2; 119,8; 55,1 and 4,1 μm, respectively. The ratios of these zones to the body length were 30.7% and 79.2% respectively and the average length and thickness of 72 adult female collected from hearth after necropsy was found to be 284 and 1,21 mm respectively. the average length and thickness of adult male collected from hearth after necropsy was found to be 178 and 0,78 mm respectively. The PCR assay was highly efficient molecular test, besides this within microscopic methods modified knott and membrane filtration were considered to be more suitable than native examination for the detection and identification of microfilaria in peripheral blood. 70 All of the collected adult Dirofilaria immitis were examined for presence Wolbachia spp. With PCR test and all samples were found positive.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32919009&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/811
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Köpeklerdeki Dirofilaria Türlerinde Wolbachianın Belirlenmesi.pdfYüksek Lisans Tezi10.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.