Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/806
Title: H. 1311-1314 (M. 1893-1896) tarihli (51 Numaralı) İzmir Kassam Sicilinin transkripsiyonu
Other Titles: The transcription of H. 1311-1314 (M. 1893-1896) dated ( 51 numarated) İzmir Kassam Records
Authors: Başaran, Mehmet
Erbay, Fatma
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yakınçağ) Anabilim Dalı
Keywords: İzmir
Tereke
Kassam Defteri
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde siyasi tarih çalışmaları kadar sosyal, kültürel, yerel ve ekonomik tarih araştırmaları da hızla önem kazanmaktadır. Bu araştırmalar için kassam defterleri önemli arşiv kaynaklarını teşkil etmektedir. Kassam defterleri Osmanlı idarî-adlî birimlerinden biri olan kazalarda kadıların yardımcıları olan kassam adı verilen memur tarafından tutulan tereke kayıtlarıdır. Terekeler kişilerin sosyal ve ekonomik yapıları hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Tereke kayıtlarından dönemin aile yapısı, ailelerin sahip olduğu çocuk sayısı, servet yapıları ve miktarları, meslekler, unvanlar, fiyatlar vb. konularda fikir sahibi olabilmekteyiz. Tereke defterleri incelendiğinde Müslüman ve gayrimüslim halk arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri de öğrenebiliyoruz. Bu çalışmada Ankara Milli Kütüphane'de 51 numaraya kayıtlı H.1311'1314 (M.1893'1896) tarihlerini kapsayan kassam defterinin transkribi yapılmıştır. İzmir Kassamına ait on adet defter vardır. Bu defterlerden M.1903-1908 tarihli defter Sabri Yetkin, M.1899-1902 numaralı defter Mehmet Başaran tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. 51 numaralı (M.1893'1896) İzmir kassam sicilini tez olarak çalışmamızın nedeni önceden yapılan çalışmaların devamı olması ve tarihsel olarak tamamlanmasına katkı sağlamaktır. Defter içersinde 251 hüküm yer almaktadır. Bu hükümlerin incelenmesi sonucunda halk arasında kullanılan lakaplar, meslekler, aile yapısı, mahalle ve köy adları hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Today, not only political history ,but also social, cultural, local and economic history research are gaining importance rapidly. Kassam records are very important archives resources for this reseach. Kassam records are tereke(herritage) documents writen by goverment employees who is assistant of kadı by called kassam in town which is one of the Ottoman administrative-judical units. Herritage documents provide detailed information about people's social and economic structures. We can have ideas from tereke documents about family structure, number of children of families owned, structures and amounts of wealth, occupation, names, prices etc.. in that period. We can also learn Differences and similarities between Muslim and non-Muslim people when herritage documents review. In this study, number 51 in the National Library in Ankara H.1311'1314 and registered covering M.1893'1896 date of the transcripts were made kassam document. There are ten documents belong to İzmir Kassam. Document which is numerated M.1903'1908 were researched by Sabri Yetkin and which is numerated M.1899'1902 were researched by Mehmet Başaran as master theses. I research İzmir Kassam Document with number 51 (M.1893'1896) as master thesis because it is continuation of research already being done and contribute to completion historically. There are 251 judgement in this document. As a result of review these judgements nicknames are used in society, occupation, family structure, district and village names have been mentioned.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32897193&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/806
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fatma_erbay_eng_ozet.pdfYüksek Lisans Tezi183.39 kBAdobe PDFView/Open
fatma_erbay_h.1311–1314 (m.1893–1896) tarihli (51 numaralı) izmir kassam sicilinin transkripsiyon.pdfYüksek Lisans Tezi9.36 MBAdobe PDFView/Open
fatma_erbay_ozet.pdfYüksek Lisans Tezi140.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.