Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/798
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkdede, Sacit Hadi-
dc.contributor.authorÇetinkaya, İbrahim-
dc.date.accessioned2015-12-29T08:18:01Z-
dc.date.available2015-12-29T08:18:01Z-
dc.date.issued2010-01-01-
dc.date.submitted2010-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32903952&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/798-
dc.description.abstractBu çalışmada, 1988-2003 yılları arasında 97 ülkede meydana gelen terör olayları ve bu olayların neden olduğu ölümlerin ve yaralanmaların sayısı yıllık olarak Küresel Terör Veritabanı'ndan (GTD) elde edilmiştir. Ekonomik ve politik faktörlerin terör olayları üzerindeki olası etkileri Panel Count Poisson ve Ordered Probit gibi ekonometrik yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen ekonometrik test sonuçlarına göre; kişi başına düşen milli gelir, ticaret hacmi, şehirleşme ve eğitim harcamalarının milli gelire oranında meydana gelen artışlar terör olaylarını azaltmaktadır. Bununla beraber işsizlikte meydana gelen artış terör olaylarını artırmaktadır. Farklı bir sonuç olarak askeri harcamalarda meydana gelen artış, ülkede meydana gelen terör olaylarını artırmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the number of terror events relating to 97 countries between years 1988 and 2003 and average number of fatality and total number of injured which were caused by terror events per year was obtained. The effects of economic and politic factors on international terrorism were investigated by using econometric techniques such as panel count poisson, ordered probit and seemingly unrelated regression. According to econometric test results, increasing in GDPPC, trade volume, urbanization and education expenditure as a percentage of GDP decrease terror incidents. In addition to this result, increasing in the unemployment increases terror incidents. As a different result, an increase that happens in military expenditures increases the terror incidents.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAskeri Harcamalartr_TR
dc.subjectMilitary Expenditurestr_TR
dc.subjectEkonomi Politikalarıtr_TR
dc.subjectEconomic Policiestr_TR
dc.subjectEkonomik Faktörlertr_TR
dc.subjectEconomic Factorstr_TR
dc.subjectGelir Dağılımı Politikalarıtr_TR
dc.subjectIncome Distribution Policiestr_TR
dc.subjectMilli Gelirtr_TR
dc.subjectNational Incometr_TR
dc.subjectPolitical Factorstr_TR
dc.subjectPolitik Faktörlertr_TR
dc.subjectTerörizmtr_TR
dc.subjectTerrorismtr_TR
dc.subjectUluslararası Terörizmtr_TR
dc.subjectInternational Terrorismtr_TR
dc.subjectİşsizliktr_TR
dc.subjectUnemploymenttr_TR
dc.titleEkonomik ve politik faktörlerin uluslararası terörizm üzerine olası etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe effects of economic and political factors on international terrorismtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İBRAHİM_ÇETİNKAYA_TEZ.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.