Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/798
Title: Ekonomik ve politik faktörlerin uluslararası terörizm üzerine olası etkileri
Other Titles: The effects of economic and political factors on international terrorism
Authors: Akdede, Sacit Hadi
Çetinkaya, İbrahim
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Askeri Harcamalar
Military Expenditures
Ekonomi Politikaları
Economic Policies
Ekonomik Faktörler
Economic Factors
Gelir Dağılımı Politikaları
Income Distribution Policies
Milli Gelir
National Income
Political Factors
Politik Faktörler
Terörizm
Terrorism
Uluslararası Terörizm
International Terrorism
İşsizlik
Unemployment
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, 1988-2003 yılları arasında 97 ülkede meydana gelen terör olayları ve bu olayların neden olduğu ölümlerin ve yaralanmaların sayısı yıllık olarak Küresel Terör Veritabanı'ndan (GTD) elde edilmiştir. Ekonomik ve politik faktörlerin terör olayları üzerindeki olası etkileri Panel Count Poisson ve Ordered Probit gibi ekonometrik yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen ekonometrik test sonuçlarına göre; kişi başına düşen milli gelir, ticaret hacmi, şehirleşme ve eğitim harcamalarının milli gelire oranında meydana gelen artışlar terör olaylarını azaltmaktadır. Bununla beraber işsizlikte meydana gelen artış terör olaylarını artırmaktadır. Farklı bir sonuç olarak askeri harcamalarda meydana gelen artış, ülkede meydana gelen terör olaylarını artırmaktadır.
In this study, the number of terror events relating to 97 countries between years 1988 and 2003 and average number of fatality and total number of injured which were caused by terror events per year was obtained. The effects of economic and politic factors on international terrorism were investigated by using econometric techniques such as panel count poisson, ordered probit and seemingly unrelated regression. According to econometric test results, increasing in GDPPC, trade volume, urbanization and education expenditure as a percentage of GDP decrease terror incidents. In addition to this result, increasing in the unemployment increases terror incidents. As a different result, an increase that happens in military expenditures increases the terror incidents.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32903952&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/798
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İBRAHİM_ÇETİNKAYA_TEZ.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.