Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/793
Title: Standart ağlar üzerinde düzgün yakınsayan metotlar
Other Titles: An uniform method on equidistant meshes
Authors: Filiz, Ali
Ekici, Mehmet
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı
Keywords: E Düzgün
Tekil Pertürbasyon
Sabitlenmiş Operatör Metodu
Shishkin Ağı
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: For a singularly perturbed two point boundary value problem, we propose an uniform finite difference method on an equidistant mesh which requires no exact solution of a differential equation. We start with a full fitted operator method reflecting the singular perturbation nature of the problem through a local boundary value problem. However, to solve the local boundary value problem, we employ an upwind method on a Shishkin mesh in local domain, instead of solving it exactly. We further study the convergence properties of the numerical method proposed and prove it nodally converges to the true solution for any .
Tekil olarak pertürbe edilmiş iki noktalı sınır değer problemi için, bir diferansiyel denklemin hiçbir tam çözümünü gerektirmeyen, eş uzunluklu bir ağ üzerinde düzgün bir sonlu fark metodu önerilir. Problemin tekil pertürbasyon doğasını yerel bir sınır değer problemi boyunca yansıtan bir tam sabitlenmiş operatör metodu ile başlanır. Ancak, yerel sınır değer problemini çözmek için, tam olarak çözmek yerine yerel bölgede bir Shishkin ağı üzerinde bir geri metot kullanılır. Ayrıca, önerilen nümerik metodun yakınsaklık özellikleri incelenir ve herhangi bir ' için bunun gerçek çözüme düğümsel olarak yakınsadığı ispatlanır.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890105&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/793
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mehmet_ekici_yl_tez_b5_2010.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.