Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/776
Title: Ovariektomi operasyonunun köpeklerin serum kolesterol, trigliserid, total protein, albumin, AST ve GGT düzeyleri üzerine etkisi
Other Titles: Effects of Ovario-hysterectomie in Dogs on AST, GGT, Serum Concentrations of Cholesterol, Trigliseryde as well as Total Protein and Albumin Activitie
Authors: Seyrek, Kamil
Aykuş, Engin
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Köpek
Ovariektomi
AST
GGT
Trigliserit
Total Protein
Albumin
Kolesterol
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın materyalini Aydın Belediyesinin köpek barınağından getirilen, klinik olarak sağlıklı görünüme sahip, yaşları yaklaşık 4 aylık ile 5 yaş arasında değişen toplam 14 adet sokak köpeği oluşturdu. Overiohisterektomi uygulanan hayvanlar klinik olarak östrus siklusunda değildi. Operasyon öncesinde ve sonrasında yapılan kan alımları vena sefalika lateralisden gerçekleştirildi. Operasyondan önce, operasyonun 10. ve 30. gününde kan alındı. Serum tüplerine alınan kan örnekleri, 3000 rpm de 10 dakika santrifuj edildi. Serum AST, GGT, trigliserit, kolesterol, total protein ve albumin analizleri için serumlar analizin yapılacağı tarihe kadar -20 ' C'de saklandı. Analizler otoanalizör (BT 3000 Plus Italy) aracılığıyla hazır ticari kitler kullanılarak gerçekleştirildi. Operasyon öncesi 20,071 U/L olan serum AST aktivitesinin operasyonun 10. gününde 18,571 U/L seviyesine düştüğü görüldü. Ancak serum AST aktivitesi operasyonun 30. gününde 24,80 U/L olarak ölçüldü. Operasyon öncesi 5,428 U/L olan serum GGT aktivitesi operasyonun 10. gününde 5,357 U/L ve 30. gününde 5,500 U/L olarak belirlendi. Serum trigliserit düzeyi hafif bir artış ile 66,714 mg/dl'den 10. günde 75,500 mg/dl'ye çıktığı 30. günde ise 73,700 mg/dl'ye indiği tespit edilmiştir. Operasyon öncesi 150,928 mg/dl olan serum kolesterol düzeyi operasyonun 10. gününde istatistiksel olarak anlamlı bir artış ile 187,357 mg/dl'ye çıkmış fakat 30. Günde tekrar 151,200 mg/dl'ye inmiştir. 9,435 g/dl olan total protein konsantrasyonu operasyonun 10. günü 8,092 g/dl'ye düşmüş ancak 30. günde tekrar 9,360 g/dl'ye çıkmıştır. Serum albumin düzeyi başlangıçta 3,171 g/dl olarak ölçülmüş, 10. günde 2,971 g/dl 30. günde 2,950 g/dl olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ovario-histerektomie operasyonunda 30 günlük süre zarfında kolesterol dışında istatistiksel olarak bir farklılık tespit edilmemiştir.
Four-teen mongreal bitches, aging between four and five, clinically helthy dogs used in this study. Dogs were taken from the dog hous of Aydın municipialty. Operated dogs were not in eostrus cycle. Blood was collected fron vena cefalica lateralis. Prior to operation, ten days and 30 days following the operation blood was collected from the dogs. Blood in serum tubes were centrifuged at 3000 g for ten minutes and sera was kept at -20 ' C until the measuring of parameters. Analyses were performed using commercially available kits at an autoanalyser (BT 3000 Plus Italy). Prior to the operation serum AST activities were 20,071 U/L, while those were detected as 18,571 U/L on the tenth day of operation and 24,80 U/ on the 30'th day of surgery. Serum GGT activities on 0, 10. and 30'th day of operation were 5,428 U/L, 5,357 U/L and 5,500 U/L, respectively. Serum trigliseryte concentrations showed a slight increase from 66,714 mg/dl to 75,500 mg/dl at the tenth day of surgery. At the 30'th day of operation it was detected as 73,700 mg/dl. Serum cholesterol levels were increased statistical significantly from 150,928 mg/dl to 187,357 mg/dl at the tenth day of operation. However, it decreased to 151,200 mg/dl on the 30'th day of operation. Total protein levels decreased from 9,435 g/dl to 8,092 g/dl on the tenth day of operation and increased again to 9,360 g/dl on the 30'th day of surgery. Serum albumin levels were 3,171 g/dl at the beginning of operation and decreased to 2,971 g/dl on the tenth day and to 2,950 g/dl on the 30'th day of operation. In conclusion, except cholesterol no alteration was detected in ovario-hysterectomie of dogs.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=21349840&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/776
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
engin aykus.pdfYüksek Lisans Tezi15 MBAdobe PDFView/Open
engin aykus-ing ozet.pdfYüksek Lisans Tezi414.32 kBAdobe PDFView/Open
engin aykus-turkce ozet.pdfYüksek Lisans Tezi453.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.