Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/771
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemir, Sezgin-
dc.contributor.authorAkkoç, Feden-
dc.date.accessioned2015-12-28T11:55:48Z-
dc.date.available2015-12-28T11:55:48Z-
dc.date.issued2010-01-
dc.date.submitted2010-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32904360&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/771-
dc.description.abstractKayıt dışı ekonomi sorunu, bir ekonomide, faaliyetlerin devletin ve vergi idaresinin bilgisi dışında bırakılarak ölçülemez olmasından dolayı milli gelir tutarı içerisinde yer almaması olarak tanımlanmaktadır. Bu sorun, ülkemizde uzun yıllardır varlığını sürdürmekte olup vergi maliyetinin yüksekliği, toplumsal vergi ahlâkının yerleşmemiş olması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, kayıt dışı ekonominin neden ve sonuçları ele alınarak ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik gelir idaresi, Türk Vergi Mevzuatı ve e-devlet kapsamında alınabilecek önlemlere yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasında ise, kayıt dışı ekonominin muhasebe meslek mensupları, vergi denetmenleri ve işletme yöneticileri tarafından algılanışını ve önleme çabalarını ölçmeye yönelik anket çalışması uygulanılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe problem unrecorded economy, can be described as activities that is out of goverment knowledge and not included in the sum of the national revenues. This problem has existed for a long time and the high cost of tax, not having enough moral behaviour and inadequate audit is due to various reasons such as survival. In this study, causes and effects and positive and negative impacts of the unrecorded economy has been discussed. Additionally, under the practices of Revenue Administration, Turkish Tax Law and e-government to prevent unrecorded economy have taken place in this study. In practice section, the survey was applied to the accountants, tax controllers and business managers to understand their perception and to measure the prevention efforts of the Unrecorded Economy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKayıt Dışı Ekonomitr_TR
dc.subjectVergi Maliyetitr_TR
dc.subjectVergi Ahlâkıtr_TR
dc.subjectGelir İdaresitr_TR
dc.subjectTürk Vergi Mevzuatıtr_TR
dc.subjectMilli Gelirtr_TR
dc.subjectE-Devlettr_TR
dc.titleKayıt dışı ekonominin algılanması ve önleme çabaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Aydın ili örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe perception and the intention for determining the relationship with prevention efforts of the unrecorded economy: The example of Aydintr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
feden_akkoç_tez.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
feden_akkoç_özet_ingilizce.pdf20.7 kBAdobe PDFView/Open
feden_akkoç_özet.pdf31.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.