Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/748
Title: Boncuk Koyu'ndaki (Gökova Körfezi) Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) türünün biyoekolojisi üzerine sualtı gözlemleri
Other Titles: Underwater observations on the bioecology of Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) inhabitting Boncuk Bay (Gökova Gulf)
Authors: Bilecenoğlu, Murat
Akça, Nilay
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Carcharhinus Plumbeus
Carcharhinidae
Boncuk Koyu
Gökova Körfezi
Biyoekoloji
Boncuk Bay
Gökova Gulf
Bioecology
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Boncuk Koyu'nda (Gökova Körfezi) dağılım gösteren kum köpekbalığı, Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827), türünün biyoekolojisi hakkında sualtı gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki araştırmalar 2009 yılı boyunca gerçekleştirilen (Nisan: 4 gün; Mayıs: 9 gün; Haziran: 17 gün; Ağustos: 4 gün; Eylül: 5 gün) toplam 39 günlük arazi çalışmasından ve 100 adet serbest dalıştan oluşmaktadır. Araştırma bölgesini içeren koyun kuzey kesiminde çakıllı, taşlık, kayalık, deniz çayırlarından oluşan birden fazla habitat gözlenmiştir. Çalışma süresince yüzey suyu sıcaklıkları Nisan'da 17,8 ' 21,5°C (ortalama 19,3°C), Mayıs'da 18,4 ' 25,5°C (ortalama 22,0°C), Haziran'da 22,0 ' 27,0°C (ortalama 25,2°C), Ağustos'ta 26,7 ' 28,7°C (ortalama 27,6°C) ve Eylül'de 24,6 ' 26,2°C (ortalama 25,4°C) aralığında değişim göstermiştir. Dalışların 43'ünde kum köpekbalıklarına rastlanmamıştır. 57 serbest dalışta ise tek veya küçük gruplar halinde olmak üzere 99 kez kum köpekbalığı gözlemi yapılmış ve tüm çalışma dönemi boyunca toplam 296 birey gözlenmiştir.
In this study, underwater observations were carried out regarding the bioecology of sandbar sharks, Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827), inhabiting Boncuk Bay (Gökova Gulf). Field works consisted of 100 skin divings conducted within a period of 39 days (April: 4 days; May: 9 days; June: 17 days; August: 4 days, September: 5 days) during 2009. In situ observations were made at the northern section of the bay, which includes several different habitat types, such as hard bottoms with gravel and stones, rocky substrates and seagrass meadows. The surface water temperatures were measured to range between 17,8 ' 21,5°C (mean, 19,3°C) on April, 18,4 ' 25,5°C (mean, 22,0°C) on May, 22,0 ' 27,0°C (mean, 25,2°C) on June, 26,7 ' 28,7°C (mean, 27,6°C) on August and 24,6 ' 26,2°C (mean, 25,4°C) on September. No sandbar sharks could be observed during 43 skin dives, while the remaining 57 dives have resulted with 99 times of shark observations, indicating the presence of a total of 296 individuals, either solitarily or in small schools.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49110526&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/748
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilay AKCA_Yuksek lisans tezi.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.