Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/744
Title: Basel II yaklaşımı ve Türkiye bankacılık sektörüne etkileri
Other Titles: Approach to Basel II, and Turkey impact of the banking sector
Authors: Peker, Osman
Keçeci, Serdar
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Bankacılık
Banking
Bankacılık Sektörü
Banking Sector
Basel II
Basel
Türk Bankacılık Sektörü
Turkish Banking Sector
Türkiye
Turkey
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bankalar finansman sağlarken artık şirketlerin genel durumunu değerlendirmek zorundadır. Bankanın kredi riskini karşılaması için belli bir karşılık ayırması gerekir. Banka müşterisine riskli kredi veriyorsa bu sefer de daha fazla karşılık ayırması yani para tutması gerekmektedir. Bu durum, bankaların işlem hacmini düşürmektedir. Bundan dolayı bankalar müşterilerine kredi verirken daha dikkatli davranmak zorundadırlar. Bu bağlamda Dünya Bankacılık Sektörü'nün karşılaştığı krizler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankalarının sermaye yeterliliği sorununun tekrar ele alınması gerektiği görüşünü ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede Uluslararası Ödemeler Bankası daha önce başlattığı çalışmaları hızlandırmış ve 1988 Basel I Yaklaşımı'nın yerine geçecek yeni bir taslak hazırlamıştır. Bu taslağın adı Basel II Yaklaşımı'dır. Basel II Yaklaşımı Dünya Bankacılık Sektörü ve dolayısıyla Türkiye Bankacılık Sektörü'nde radikal değişimlere yol açmıştır. Türkiye Ekonomisi gibi gelişmekte olan bir ekonomide faaliyet gösteren bu standartlara tam olarak geçmesi, sermaye güçlerinin önem kazanmasına, risk kavramları, tanımları ve sınıflandırmalarının değişmesine, riske göre ayrılması gereken sermaye karşılığının hesaplanması metodunun değişmesine, bankaların tahsis ettiği kredilerin derecelendirme yaklaşımının değişmesine ve bankacılığın daha güvenilir bir sektör olarak algılanmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan Basel II Yaklaşımı ile ilgili geniş kapsamlı bu çalışmamın henüz yeni bir kavram olan Basel II Yaklaşımı'nın daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı ve Türkiye Bankacılık Sektörüne gelecek dönemler için bir yol göstereceği inancım vardır.
Now the company provides financing for banks to assess the overall situation is difficult. To meet the bank's credit risk is a particular need for separation. If the credit risk to bank customers at this time to allocate more money to keep the money that is required. This reduces banks' trading volume. Thus, when banks lend to their customers have to act more carefully. In this context, the World facing crises of the banking sector, developed and developing countries 'banks' capital adequacy problem to be addressed again highlighting the opinion was that. In this context, the Bank of International Payments and accelerated efforts already initiated to replace the 1988 Basel I Approach has prepared a new draft. This draft is the name of the Basel II approaches. Basel II approach, and therefore the world banking sector has led to radical changes in Turkey Banking Sector. Economy of Turkey, such as developing an economy operating with these standards is fully passed, the capital strength of importance to risk concepts, definitions and classifications to change, compared to the risk must be allocated capital money to calculate the method change the way that banks allocate the payment of grading approach to change, and banking in a more reliable industry will be perceived as. Basel II approach in this regard with my extensive study yet of a new concept will provide a better understanding of Basel II Approach to Banking Sector in Turkey and a guide for the next period is to have faith.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49110762&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/744
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serdar_keçeci_ingilizce özet.pdf.pdf20.13 kBAdobe PDFView/Open
serdar_keçeci_özet.pdf.pdf30.57 kBAdobe PDFView/Open
serdar_keçeci_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.