Uzmanlık : [105] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019SAĞLIKLI KEDİLERDE TORAKS BÖLGESİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK MUAYENESİSarıerler, Murat; Kaya, Şöhret Elif; Kaya, Şöhret Elif; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi
2008Orta etkili kas gevşeticilerdeki rezidüel kürarizasyon insidansı ve etki eden faktörlerKaan, Meryem Nil; Kocatürk, Özlem; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2008Çocuklarda normal elektrokardiyogram değerleriAydoğdu, Ayvaz; Uygur, Özgün; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2008Aydın doğum evi aile planlaması polikliniğine başvuran kişilerin aile planlaması hakkındabilgi, tutum ve davranışlarının ve aile planlaması danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesiAydın, Serpil; Kalak, Özlem; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2008Periton diyalizi uygulanan ratlarda atorvastatinin peritoneal fibrozis gelişimi üzerine etkisiYeniçerioğlu, Yavuz; Üzelce Pehlivan, Özlem; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2008Adnan Menderes Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı poliklinik hastalarının sosyodemografik özellikleri ve klinik sonuçlarıAydın, Osman Nuri; Ayvat, Pınar Ünde; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2008Zaraccom F260 ve Sensar AR40e göz içi lenslerinin görsel sonuçlarının ve arka kapsül kesafeti oranlarının karşılaştırılmasıKır, Erkin; Genç Özgören, Pınar; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2008Aydın Doğumevi'ne aile planlaması için başvuran kişilerin kontraseptif yöntem tercihleri ve etkileyen faktörlerAydın, Serpil; Arviş, Mehmet Halim; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2008Obsesif kompulsif bozuklukta güncel intihar düşüncelerinin klinik değişkenler ile ilişkisiSevinçok, Levent; Murat Volkan, Balcı; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
2008Renal hücreli karsinomlarda proliferasyon, apoptozis ve anjiogenezin prognostik faktörlere ve survi üzerine etkisiMeteoğlu, İbrahim; Erdoğdu, Halil İbrahim; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2008Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ile hiperkalsiüri ilişkisiSönmez, Ferah; Altıncık, Ayça; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1-Jan-2008Nefrotik sendrom ve bronşial hiperreaktivite tanılı çocuklarda idrar kalsiyum düzeyinin araştırılmasıSönmez, Ferah; Soylu Güngör, Semra; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2008Aydın doğumevinde doğum yapmış olan kadınların doğum öncesi bakımları ve gebelikleri süresindeki tutum ve davranışlarının incelenmesiGemalmaz, Ayfer; Elveren, Ceyda; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2008Osteoporoz patogenezinde antioksidan enzimler ve RANKLŞendur, Ö. Faruk; Taştaban, Engin; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2008Ratlarda tramadol ve nitrik Oksitin akut inflamatuvar ağrı üzerine etkileriŞen, Selda; Akçal Zengin, Zerrin; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2008Kolorektal tümörlerde matriks metalloproteinaz-9, nitrik oksit ve malondialdehid konsantrasyonları üzerine melatoninin etkisiKozacı, Leyla Didem; Kavak, Tülay; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
2008Pulmoner tromboemboli tanısında klinik olasılık testlerinin ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi ve/veya pulmoner bt anjiografi bulguları ile karşılaştırılmasıÇildağ, Orhan; Tüfek, Yasemin; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2008Gebe ratlarda 5-alfa redüktaz inhibitörü(Dilaprost; Biofarma) kullanımının, doğan erkek yavrularda androjen bağımlı genital organlarda oluşturduğu değişikliklerin makroskopik olarak incelenmesi ve oluşturulan hipospadias modelinde kan ve üretral dokudaki Epidermal Growth Faktör(EGF) düzeyinin yara iyileşmesi üzerine olan etkisinin araştırılmasıYazıcı, Mesut; Aksu Serbest, Yeşim; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
2008Dışkı örneklerinde gastroenterit etkenlerinin araştırılmasıGültekin, Berna; Yazıcı, Vesile; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2008Diyabetik ratlarda intravitreal triamsinalon asetonidin retinada vasküler endotelyal büyüme faktörü salınımına etkisiOruç Dündar, Sema; Berkit, İlker; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105
 next >