Doktora : [387] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 387
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020YAŞLILIK DÖNEMİNDE DÜZENLİ EGZERSİZİN DÜŞME RİSKİ, FONKSİYONEL KAPASİTE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİDişcigil, Güzel; Yapan Göral, Nilgün; Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Anabilim Dalı
2020Koçlarda Çinko Kullanımının Sıcak Stresine ve Spermanın Dondurulabilirliği Üzerine EtkisiCeylan, Ahmet; Uçan, Uğur; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
2020EGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA MELATONİN VE NİASİN DESTEĞİNİN LİPİT PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİBüyüköztürk Karul, Aslıhan; Keski̇n, Adem; 0000-0003-1921-2583; Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Doktora Programı
2020Deneysel Parkinson Oluşturulmuş Ratlarda Saccharomyces Boulardii ve Bakteriyel Kökenli Probiyotiklerin Etkisinin AraştıtılmasıBaşaloğlu, Hulki; İpek, Eda Duygu; 13574; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
1-Oct-2020Sono-kemoterapi Amaçlı Üretilen Mikrokabarcıkların Kanser Hücresi İle EtkileşimiBilgin, Mehmet Dinçer; Köken, Ergün Cem; 157171; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Ana Bilim Dalı
2020ELEKTRİKSEL STİMÜLASYON VE SCHWANN-BENZERİ HÜCRELERİN PERİFERİK SİNİR HASARINA ETKİLERİBilgin, Mehmet Dinçer; Kılıç, Mahmut Alp; 165049; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı
2020HİPOKSİK MCF 7 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRÜNDE GLUKOZ KATABOLİZMASININ ARAŞTIRILMASIHİPOKSİK MCF 7 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRÜNDE GLUKOZ KATABOLİZMASININ ARAŞTIRILMASIBildik, Ayşegül; Bayar, İrem; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA (VETERİNER) DOKTORA PROGRAMI
2020Köpeklerde Doğal Meme Tümörlerinde Her2 İfadesinin ve Apoptotik Mekanizmaların AraştırılmasıToplu, Nihat; Akkoç, Ayşe Nur; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
7-Sep-2020Doxorubisin Uygulanmış Sıçanlarda Mezenkimal Kök Hücrelerin Sıçan Karaciğerine EtkisiGökçimen, Alpaslan; Çelik Samancı, Tuğba; 187367; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2019Aydın ili uygun örtüaltı işletme yerlerinin coğrafi bilgi sistemi destekli çok ölçütlü karar analizi ile belirlenmesiSezgin, Fuat; Mercan, Yasin; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
2019Design and development of an unmanned aerial and ground vehicles for precision pesticide sprayingBöğrekçi, İsmail; Akkoyun, Fatih; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Anabilim Dalı
2019Öğretmen güçlendirme programının sınıf öğretmenlerinin yılmazlık düzeylerine etkisiAkar Vural, Ruken; Üstündağ, Nurtaç; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
21-Jul-2020MARMARA BÖLGESİNDE RUMİNANT ABORTLARINDA CHLAMYDİA ABORTUS’UN REAL TİME PCR İLE TEŞHİSİ VE MULTİLOKUS VNTR ANALİZİ İLE GENOTİPLENDİRİLMESİTÜRKYILMAZ, SÜHEYLA; MALAL, MEHMET ENGİN; SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
21-Jul-2020LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ ve HÜCRESİZ SÜPERNATANTLARININ YARA ENFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ÖNEMLİ PATOJENLERE KARŞI POTANSİYEL PROBİYOTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASITÜRKYILMAZ, SÜHEYLA; YILMAZ, ÖZGENUR; SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
10-Aug-2020EFFECT OF LOWERING DIETARY LYSINE OR ENERGY AND AMINO ACID DENSITY DURING DIFFERENT GROWTH PHASES ON INCIDENCE AND SEVERITY OF WHITE STRIPING AND FOOTPAD DERMATITIS IN BROILERSCENGİZ, Özcan; AHSAN, Umair; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Ana Bilim Dalı
2019Organize sanayi bölgelerinde kümelenme eğilimi ve işletme performansı üzerine etkileri: TR32 bölgesinde bir uygulamaŞenkays, Hüseyin; Çamlıca, Zekiye; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
16-Jul-2020Derin Kapanışlı Olguların Çekimli Tedavisinde Kanin Eksen Eğiminin Düzeltilmesi Amacıyla İki Farklı Tel Kalınlığında Uygulanan Bir Mekaniğin Dişlere Uyguladığı Kuvvetin Sonlu Elemanlar Analizi ile DeğerlendirilmesiÖzer, Törün; Arslan Bağış, Elif; Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı
2020Sisplatin Uygulanan Sıçanların Testislerinde Meydana Gelen Değişiklikler ve Bu Değişiklikler Üzerine Kurkuminin EtkisiSandıkçı, Mustafa; Şentürk, Şengül; Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı
2019Tehlikeli madde lojistiğinde risk faktörlerinin değerlendirilerek depo yerinin seçimiŞenkays, Hüseyin; Danışman, Emre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
2019Olumlu ebeveynlik programı: Okul öncesi çocuklarda problem davranışlara etkisi ve kendini düzenleme becerisinin aracı rolüDereboy, Çiğdem; Sarıot Ertürk, Özge; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Anabilim Dalı
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 387
 next >