Doktora : [592] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 592
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
21-Nov-2023HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMAAdana, Filiz; Altıntop, Öner; Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilimdalı
2023NEONATAL İSHALLİ BUZAĞILARDA İNTESTİNAL EPİTELYAL BARİYER FONKSİYONLARININ VE İNTESTİNAL PERMEABİLİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİUral, Kerem; Türk, Elif; Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik
2023MİDE KANSERİ HÜCRELERİNE SONODİNAMİK TERAPİ UYGULAMASINDA HSP 70 İNHİBİSYONU VE KLORİN E6 YÜKLÜ MİKROKABARCIKLARIN ROLÜBilgin, Mehmet Dinçer; Bakay İlhan, Didem; 230086; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik (Tıp) Doktora Program
10-Sep-2023Stomalı Hastalara Verilen Video Destekli Stoma Bakımı Eğitiminin Ameliyat Sonrası Anksiyete, Stomaya Uyum ve Komplikasyonlara Etkisi: Randomize Kontrollü ÇalışmaÇam, Rahşan; Kara Güneş, Senem; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
14-Sep-2023Genotoksik Stres İndüklü Otofaji İlişkili Sekretom’un Doğal Öldürücü Hücre Aracılı Antitümör İmmün Yanıt Üzerine Etkisinin AraştırılmasıKILIÇ EREN, Mehtap; Karlıtepe, Ayfer; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji
7-Sep-2023PERİNATAL DÖNEM COVID-19 KORKU ÖLÇEĞİNİN (EMC 19-9) TÜRKÇE GEÇERLİK, GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VE COVID-19 KORKUSUNUN GEBELİKTE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİŞeker, Sibel; Esen, Kadriye; 155722; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümü
29-Aug-2023Statin Uygulanan Sıçanlarda Kurkuminin Periferik Sinirler Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıÜnsal, Cengiz; Sırıken, Fatih; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
4-Sep-2023MASTİTİSLİ İNEKLERDEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN MOLEKÜLER İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİPARIN, DOÇ. DR. UĞUR; KURT, İLKER; 10571871; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
5-Sep-2023Statin Uygulanan Sıçanlarda Kurkuminin Periferik Sinirler Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıÜnsal, Cengiz; SIRIKEN, Fatih; 10569672; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji AD
1-Sep-2023SIÇANLARDA TRİNİTROBENZEN SÜLFONİK ASİT İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL KOLİT MODELİNDE NÖRALTERAPİ VE ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIBilgin, Mehmet Dinçer; Nazlıkul, Hüseyin; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı
2023MEME KANSERİ TANISI ALMIŞ OLAN KADINLARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK MÜDAHALELERİN ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZÖzvurmaz, Safiye; Sürücü, Enise; 338578; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
28-Aug-2023OBEZ VE NORMAL KİLOLU BİREYLERDE AEROBİK VE DİRENÇ EGZERSİZLERİNİN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİALTUN, SEVCAN; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
Sep-2023Yüksek Boyutlu Verilerde Eksik Veri Değer Atama Yöntemlerinin Sınıflandırma Performansına Etkisinin Simülasyonla KarşılaştırılmasıKurt Ömürlü, İmran; Varol, Buğra; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,, Biyoistatistik Anabilim Dalı
28-Aug-2023PUBERTAL DÖNEMDE RAPİD MAKSİLLER EKSPANSİYON İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA KEMİK REMODELİNGİNİN DİŞ ETİ OLUĞU SIVISINDA İNCELENMESİGeçgelen Cesur, Mine; Güran, Çimen; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
28-Aug-2023PREPUBERTAL DÖNEMDE HYRAX VE HAFIZALI GENİŞLETME APAREYLERİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN STRES VE AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASIGEÇGELEN CESUR, MİNE; Şahin Özant, Eda; 0000-0002-3777-9674; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI
2023GEÇ ADOLESAN VE GENÇ ERİŞKİNLERDE MİKROİMPLANT DESTEKLİ HIZLI MAKSİLLER GENİŞLETMEYİ TAKİBEN İSKELETSEL ETKİLERİN VE ALVEOLAR KEMİK KAYBININ KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİAy Ünüvar, Yazgı; Albayrak Erdoğan, Mehçure Nur; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
28-Aug-2023Prepubertal Dönemde Hyrax Ve Hafızalı Genişletme Apareyleri Uygulanan Hastalarda Gelişen Stres ve Ağrının KarşılaştırılmasıGEÇGELEN CESUR, MİNE; ŞAHİN ÖZANT, EDA; 0000-0002-3777-9674; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI
28-Aug-2023PUBERTAL DÖNEMDE RAPİD MAKSİLLER EKSPANSİYON İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA KEMİK REMODELİNGİNİN DİŞ ETİ OLUĞU SIVISINDA İNCELENMESİGeçgelen Cesur, Mine; Güran, Çimen; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı
28-Aug-2023Hızlı Maksiller Genişletmenin Maksiller Santral Kesici İnterdental Papilla Yüksekliğine EtkisiAY ÜNÜVAR, Yazgı; Sum, Berkant; 0000-0002-2455-6105; Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı
28-Aug-2023Sıçanlarda Metotreksat Kullanımının Neden Olduğu Sinir Sistemi Dejenerasyonuna Agmatinin EtkisiBozkurt Girit, Özlem; Yılmaz, Hatice Fulya; 0000-0001-5858-4692; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 592
 next >