Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/672
Title: Aydın, İzmir, Manisa illerindeki sığırlarda theileria ve babesia türlerinin reverse line blot tekniği ile belirlenmesi
Other Titles: Determination of theileria and babesia species using reverse line blot hybridisation technique in cattle in Aydin, İzmir, Manisa provinces
Authors: Karagenç, Tülin
Pekel, Gülcan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Keywords: Babesia
Reverse Line Blot Hibridizasyon Testi
Theileria
Reverse Line Blot Hybridization Technique
Sığır
Cattle
Cattle Diseases
Sığır Hastalıkları
Manisa
İzmir
Aydın
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada sığırlarda önemli ekonomik kayıplara neden olan Theileria ve Babesia türlerinin Reverse Line Blot hibridizasyon tekniği ile Aydın, İzmir ve Manisa İlleri'nde teşhisi amaçlanmıştır. Bu amaçla Aydın, İzmir ve Manisa illerine bağlı çeşitli odaklardan (Aydın- Merkez, Yenipazar, Çine, Söke; İzmir- Tire, Aliağa, Kınık; Manisa- Alaşehir, Gölmarmara) Haziran 2006 - Eylül 2008 tarihleri arasında alınan kan örnekleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda Aydın İli'nde toplam 3918 kan örneğinden 2152 (% 54.92)'sinde T. annulata saptanmıştır. Aydın İli Çine ilçesinde % 89.40; Söke ilçesinde % 60.87; merkez ilçesi Osmanbükü'nde % 57.91 ve Yenipazar ilçesinde % 20.06 oranında T. annulata enfeksiyonu tespit edilmiştir. İzmir İli'nde toplam 2644 sığırdan kan örneği alınmış ve bu örneklerin 619 (% 23.41)'unda T. annulata enfeksiyonu saptanmıştır. İzmir İli Kınık, Tire, Aliağa ilçelerinde T. annulata pozitif örnek oranları sırasıyla % 37.93, % 22.33, % 15.86'dır. İzmir İli Tire ilçesinde yalnızca birer örnekte T. annulata-B. bovis ve T. annulata-T. buffeli miks enfeksiyonu saptanmıştır. Manisa İli'nde toplam 2260 adet sığır kan örneğinden 1088 (% 48.14)'inde T. annulata tespit edilirken; Alaşehir ve Gölmarmara ilçelerinde T. annulata pozitif örnek oranı sırasıyla % 67 ve % 27.34 bulunmuştur. RLB hibridizasyon tekniği ile elde edilen sonuçlara göre; B. bovis pozitif örnek oranı, Aydın İli Yenipazar ilçesinde % 3.78; İzmir İli Tire ilçesinde % 6.63, Aliağa ilçesinde % 0.51; Manisa İli Alaşehir ilçesinde % 0.34 olarak tespit edilmiştir. Aydın İli ve ilçelerinde B. bigemina enfeksiyonu saptanmamış; fakat İzmir İli Kınık ilçesinde (% 1.45) ve Manisa İli Alaşehir ilçesinde (% 0.34) B. bigemina tespit edilmiştir. Çalışmada Aydın, İzmir ve Manisa İlleri'ndeki sığır populasyonunda Theileria ve Babesia türlerinin epidemiyolojisi belirlenmiş olup; RLB tekniğinin aynı anda pek çok enfeksiyonu tespit edebilme avantajından yararlanılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile sığır yetiştiriciliğinde önemli hastalıklara yol açan bu türlerin varlığı ortaya konarak gerekli kontrol programlarının geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.
The aim of the present study was the diagnosis of Theileria and Babesia species, causing significant economic losses in cattle, by Reverse Line Blot hybridization technique in Aydın, Izmir and Manisa provinces. For this purpose, blood samples taken from various districs (Aydin-Central, Yenipazar, Cine, Soke; Izmir- Tire, Aliaga; Manisa- Golmarmara, Alasehir) between June 2006- September 2008 were analyzed. As a result of analyses, a total of 2152 (54.92 %) out of 3918 blood samples has been identified to be positive for T. annulata in Aydin province. The infection rate of T. annulata in Cine, Soke, Osmanbuku and Yenipazar districts were 89.40, 60.87, 57.91 and 20.06 %, respectively. A total of 2644 blood samples from were collected in Izmir and 619 (23.41 %) of these samples were identified to be infected with T. annulata. The rate of T. annulata positive samples of in Kınık, Tire, Aliaga districts in Izmir province were 37.93, 22.33 and 15.86 %, respectively. In only one example, T. annulata - B. bovis and T. annulata - T. buffeli mix infections were detected in Tire district. A total of 1088 (48.14 %) out of 2260 blood samples has been identified to be positive for T. annulata in Manisa province; the positive sample rates of T. annulata in Alasehir and Golmarmara districts were 67 and 27.34 %, respectively. According to the results obtained by RLB hybridization technique, the positive rates of B. bovis were as follows: 3.78 % in Yenipazar district of Aydin province; 6.63 and 0.51 % in Tire and Aliaga districs of Izmir, respectively; 0.34 % in Alasehir district of Manisa province. B. bigemina infection was not detected in Aydın province and all its districts. However, B. bigemina was detected in Kınık district (1.45 %) of Izmir province and in Alasehir district (0.34 %) of Manisa province. In the study, the epidemiology of the Theileria and Babesia species in the cattle population in Aydin, Izmir and Manisa provinces was determined using the RLB technique which allows simultaneous detection of all tick-borne infections. Furthermore, the present study contributed to the development of control programs by identifying the the presence of the above mentioned species causing major diseases in cattle production.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49263872&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/672
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülcan PEKEL_tez.pdfDoktora Tezi4.41 MBAdobe PDFView/Open
ozet.pdf63.79 kBAdobe PDFView/Open
summary.pdf8.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.