Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/651
Title: Amerikan Barış Gönüllüleri ve Batı Anadoludaki faaliyetleri (Muğla-Aydın)
Other Titles: Peace Corps Volunteers and their activities in Western Anatolia (Muğla-Aydin)
Authors: Güneş, Günver
Durmaz, Ezgi
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Soğuk Savaş
Amerika
Türkiye
Amerikan Barış Gönüllüleri
Batı Anadolu
Cold War
USA
Turkey
Peace Corps Volunteers
Western Anatolia
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Soğuk Savaş yıllarında, iki kutba bölünen dünya siyasetinde, kimin egemen olacağına dair birçok politika üretilmiştir. Amerika ve Sovyetler, kendi kamplarını yaratma çabası içerisinde olmuşlardır. Amerika, bu sözde görünmeyen savaş içerisinde, komünizmin dünyaya yayılmasını engellemek, Sovyet tehdidi altında görünen ülkeleri Sovyetlere karşı hem ekonomik hem de askeri yönden güçlendirme amaçlarını güderken aslında kendine bağlı pazarlarını da yaratmış olmaktaydı. 1960'larda Sovyetlerin güler yüzlü dış siyasetine karşı Amerikan karşıtlığının tüm dünyada yayılıyor olması ise Amerika'yı yeni bir proje hazırlamaya itmiştir. Kennedy'nin öncülüğünde 1961'de kurulan ve 1962'de Türkiye'ye gelen Amerikan Barış Gönüllüleri, tüm dünyaya yayılmıştır. Gönüllüler hakkında karşıt görüşler olmakla birlikte, neredeyse 10 yıl boyunca Türkiye'nin en ücra bölgelerinde rahatlıkla çalışmışlar ve ülkeden gizli görevlerinin olduğu iddiası ile 1972'de gönderilmişlerdir. Çalışmada Barış Gönüllüleri örgütünün kuruluşu, amaçları, genel yapısı, dünyaya yayılışları, Türkiye'ye gelişleri ve Batı Anadoludaki faaliyetleri Muğla ve Aydın ölçeğinde incelenmeye çalışılmıştır.
During the years of Cold War, too many politics were produced concerning who would dominate bi-polarized world policy. USA and Soviet Union struggled for creating their own camps. USA, in so called invisible war, created its own markets while aiming to prevent spread of communism and to strengthen the countries both economically and militarily which seemed menaced by Soviet Union. At 1960s, contrary to Soviet Union's successful foreign policy, the extension of anti-Americanism all-round the world motivated USA to prepare a new project. The Peace Corps was founded by leadership of J.F. Kennedy in 1961, its volunteers came to Turkey in 1962 and outspreaded to the whole world. Although there are opposite ideas about the subject, the volunteers worked at the remotest corners of Turkey almost 10 years and were sent away in 1972 because of the claims of having secret missions. This study tries to analyze Peace Corps' foundation, aims, basic structure, spreading to world, coming to Turkey and their activities at western Anatolia in the scope of Muğla and Aydın.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49148763&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/651
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EZGİ DURMAZ.pdfYüksek Lisans Tezi2.82 MBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf153.76 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf164.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.