Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/572
Title: Öğretmen adaylarının internet ve facebook kavramlarına ilişkin mecazları
Authors: Arabacıoğlu, Taner
Gökdaş, İbrahim
TR18970
TR145851
Keywords: İnternet
Facebook
Mecaz
Öğretmen adayı
Issue Date: 2015
Publisher: Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
Citation: Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 6, 2
Abstract: Bu araştırmada öğretmen adaylarının “internet” ve “Facebook” kavramlarına ilişkin algıları, mecazlar aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kapsamında yürütülmüştür. Çalışma grubunu 304 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların internet ve Facebook’a ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla, “İnternet ….. gibidir;, çünkü …….”, “Facebook ……..gibidir;, çünkü ……”cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Bu belgeler araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuş ve verileriçerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre internet, bilgi kaynağı ve yaşamı kolaylaştıran bir öğe olarak değerlendirilmektedir. Facebook ise iletişim, eğlence ve haber kaynağı olarak görülmekle birlikte zaman kaybı ve bağımlılık tehlikesi vurgulanmaktadır.
The purpose of the study was to explore pre-service teachers’ perceptions about the concepts of “Internet” and “Facebook” through metaphors. The research was conducted within the theoretical framework of phenomenology, one of the qualitative research designs. The study group consisted of 304 pre-service teachers. In order to explore pre-service teachers’ perceptions about “Internet” and “Facebook”, the participants were asked to complete the following statements: “The Internet is like ……., because …….”, “Facebook is like …….., because ……”. The completed documents were taken as the main data basis of the study and the data were analyzed by content analysis and thus interpreted. According to the research results, the Internet is considered as a source of information and a factor that makes life easier than before, whereas Facebook is highlighted with risks of addiction and waste of time besides the fact that it is thought to be a communication tool, and a source of entertainment and news.
Description: 
URI: http://hdl.handle.net/11607/572
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Makale Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-498-1-PB.pdfYayıncı Sürümü571.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.