Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/525
Title: AVG (aminoethoxyvinilglycine) 'nin Jersey Mac elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ve meyve kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of AVG (aminoethoxyvinilglycine) pre-harvest drop, harvest time and fruit quality of 'Jersey Mac' apple
Authors: Seferoğlu, Halil Güner
Butar, Sinan
Keywords: Apple
‘Jersey Mac’
AVG (aminoethoxyvinilglycine)
Preharvest Fruit Drop
Quality
Elma
Hasat Önü Meyve Dökümü
Kalite
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Çalışmada, bazı meyve çeşitlerinde hasat önü meyve dökümlerini azalttığı ve kalite özelliklerini artırdığı tespit edilen AVG nin 'Jersey Mac' elma çeşidinde, uygun uygulama zamanının ve dozunun tespit edilmesi ve bu uygulamalar ile hasat zamanının uzatılarak, meyve kalite özelliklerinin daha iyi hale getirilebilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple, araştırma; 2012 yılında Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü arazisindeki 13 yaşlı M9 üzerine aşılı 'Jersey Mac' çeşidi elma ağaçlarında gerçekleştirilmiştir. AVG nin 100, 125 ve 150 ppm' lik dozları hasattan önce 3 farklı zamanda (tahmini hasattan 30 gün, 21 gün ve 7 gün önce) meyvelere uygulanmıştır. Kontrol ağaçlarına sadece su+yayıcı yapıştırıcı (Tween 20) püskürtülmüştür. AVG uygulamaları hasat zamanını 6 gün geciktirmiş ve hasat 2 defada olmak üzere 4 günlük bir periyotta tamamlanmıştır. Tüm AVG uygulamaların hasat önü meyve dökümünü azalttığı ve meyve verimini arttırdığı, hasat önü meyve dökümünü engellemede tahmini hasattan 7 gün önceki 150 ppm lik AVG uygulamasının diğer uygulamalara göre daha fazla etkili olduğu bulunmuştur. Tüm AVG uygulamaların meyve boyutunu özellikle meyve eni ve meyve ağırlığı gibi önemli kalite bileşenlerini arttırdığı saptanmış olup ekstra ve 1. Sınıf meyveler oluşturduğu tespit edilmiştir. Jersey Mac elmasında uygulamaların kontrol gruplarına göre meyve eti sertliğini arttırdığı tespit edilmiştir. AVG uygulamaları meyvelerin etilen üretimi ve solunum hızını azaltmıştır. Olgunlaşmanın gecikmesiyle meyvelerdeki renklenmenin de gecikmiş olduğu ve meyvelerdeki üst kırmızı rengin tahmini hasattan 30 gün önce uygulanmış 150 ppm lik AVG dozunda en az gerçekleştiği bulunmuştur. AVG is known to reduce preharvest fruit drop and increases fruit quality in some fruit species. In this study it was aimed to determine suitable AVG dosage and application for improving fruit quality of 'Jersey Mac' apple cultivar. For this reason, study was done with 13 years old 'Jersey Mac' variety trees grafted on M) rootstock in Eğirdir Fruit Research Station. 100, 125 and 150 ppm AVG dosages were applied in 3 different timings (before 30 days, 21 days and 7 days before harvest) to the fruits. Only water + surfactant (Tween 20) were applied to control treatment trees. AVG treatments delayed the harvest for 6 days and harvest was completed in for 4 days time by harvesting twice. All AVG applications reduced the pre-harvest fruit drop and increased the yield and 150 ppm AVG dosage was determined most effective dosage was determined most effective dosage for preharvest fruit drop. All AVG applications increased fruit sizes especially fruit diameter and fruit weight all quality characterics were increased by AVG ekstra and first class fruits were determined. All AVG applications increased the fruit firmness according to control treatment. AVG treatments decreased fruits ethylene production and respiration rates. Coloration of fruits were delayed because of AVG applications and red colour of the apples were occurred minimum at 150 ppm AVG dosage which was applied 30 days before the harvest.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=34149699&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/525
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf115.29 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf172.12 kBAdobe PDFView/Open
Sinan BUTAR.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.