Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/508
Title: Aydın'ın şehir florası
Other Titles: The urban flora of Aydin
Authors: Eren, Özkan
Aşıcı, Oktay
Keywords: Aydın
Kentsel Flora
Sistematik
Fitocoğrafik Bölge
Türkiye
Urban Flora
Systematic
Phytogeographical Division
Turkey
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, Aydın Kent florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis'in kareleme sistemine göre C1 karesinde yer almaktadır. Bu araştırmada, Şubat 2011-Eylül 2013 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında toplanan 698 bitki örneğinin değerlendirilmesiyle 86 familya ve 313 cinse ait tür ve tür altı seviyede 457 takson tespit edilmiştir. Tespit edilen 457 taksondan 2 tanesi Pteridophyta (Eğrelti), diğer 455 takson ise Magnoliophyta'ya (Tohumlu Bitkiler) aittir. Magnoliophyta içerisindeki 455 taksondan 6 tanesi Pinophytina (Açık Tohumlular) altbölümüne, geriye kalan 449 takson ise Magnoliophytina altbölümüne aittir. Bu çalışma sonunda Aydın Kent Florasını oluşturan türlerden dördünün (Allium proponticum subsp. proponticum, Scrophularia floribunda, Onopordum boissierianum, Ranunculus isthmicus subsp. tenuifolius) endemik olduğu saptanmıştır. Florayı oluşturan bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şu şekildedir: Akdeniz elementi 198 (% 43.32), Avrupa-Sibirya elementi 34 (% 8.09) takson, İran- Turan elementi 13 (% 2.84), D. Akdeniz elementi 58 (% 12.69). Geri kalan 154 (% 33.06) takson ise çok bölgeli ya da fitocoğrafik bölgesi belirlenemeyenlerdir. Araştırma alanından saptanan taksonların Raunkiaer'in hayat formuna göre analizi araştırma alanında en çok terofitlerin 224 (% 48.97) bulunduğunu göstermektedir. Terofitleri sırasıyla fanerofitler 107 (% 23.41), hemikriptofitler 65 (% 14.22), geofitler 42 (% 9.19), kamefitler 16 (% 3.50) ve parazitler 3 (% 0.65) izlemektedir. Araştırma sonucunda tespit edilen sonuçlar, çalışma alanımızın yakın çevresinde gerçekleştirilmiş çalışmalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmasına olanak sağlaması için bir araya getirilmiştir. This study was carried out to determine Urban Flora of Aydın. The research area is located in C1 square acording to Davis's grid system. Among the 698 plant specimens Feb. 2011 and Sept. 2013, 457 taxa, belonging to 86 families and 313 genera were identified. Out of the detected 457 taxa, two taxon belongs to Pteridophyta and the rest 455 taxa belong to the Magnoliophyta. Within the Magnoliophyta five taxa belong to the Pinophytina subdivision while the other 449 taxa belong to the Magnoliophytina. As a result of this study, four endemic species namely Allium proponticum subsp. proponticum, Scrophularia floribunda, Onopordum boissierianum and Ranunculus isthmicus subsp. tenuifolius were recorded in research area. Phytogeografical distributions of taxa are as follow: Mediterranean 198 (% 43.32), Euro-Siberian 34 (% 8.09), Irano-Turanian 13 (% 2.84), East Mediterranean 58 (% 12.69), pluriregional or unknown 154 (% 33.06). Analysis of the recorded taxa based on life forms of Raunkiaer showed that therophytes 224 (% 48.97) are the most common life form in research area. Hemicryptophytes 107 (% 23.41), geophytes 42 (% 9.19), chamaephytes 16 (% 3.50) and parasites 3 (% 0.65) follow the therophytes respectively. Allowing for the comparison, the results of other studies which close to the research area are presented, as well.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49621428&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/508
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf70.42 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf127.73 kBAdobe PDFView/Open
Oktay aşıcı.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.