Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/507
Title: Hamsinin (Engraulis encrasicolus) Marmara ve güney Karadenizdeki genetik stoklarının saptanması
Other Titles: Determination of the genetic stocks of anchovy in the Marmara sea and southern Black Sea
Authors: Bardakçı, Fevzi
Şen, Erinç
Keywords: Engraulis Encrasicolus L.
Mitokondrial DNA
Genetik Stok
Sitokrom-b
ND6
Marmara
Karadeniz
Engraulis Encrasicolus L.
Mitochondrial DNA
Cytochrome b
Genetic Stock

Black Sea
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Engraulis encrasicolus, Actinopterygii sınıfına ait Clupeiformes takımı ve Engraulidae familyasına ait bir türdür. Tür, İskandinavya'dan Batı Afrika'ya kadar olan Doğu Atlantik sahilleri boyunca ve ayrıca Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi ve Azak Deniz'ine kadar uzanan geniş bir alanda dağılım göstermektedir Ülkemizin tüm denizlerinde yayılış göstermektedir. Bu araştırmada, Marmara ve Karadeniz populasyonlarının genetik stoklarının ve genetik varyasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Bandırma, Zonguldak, Perşembe, Fatsa, Trabzon, Ardeşen ve Gürcistan'nın kıyısal bölgelerinden belirlenen 7 coğrafi bölgeden E. encrasicolus örnekleri toplanmıştır. Elde edilen 202 örnekten ilk olarak DNA izolasyonu yapılmıştır. DNA izolasyonundan sonra her coğrafi bölgeye ait örneklerin mtDNA sitokrom_b ve ND6 gen bölgesi uygun primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılmıştır. E. encrasicolus örneklerinden elde edilen sitokrom_b ve ND6 gen bölgesinin dizileriyle yapılan analizler sonucunda, türün dağılım alanında sitokrom_b ve ND6 geninin 187 haplotipi tespit edilmiştir. Gammast değerlerine bağlı olarak 4 gruba ayrılan coğrafi bölgelerden AMOVA analizi yapılarak gruplar arasındaki varyasyon % 5.28, grupları oluşturan populasyonlar arasındaki varyasyon % 1.32 olarak bulunmuşken, coğrafi bölgeler içindeki varyasyon % 93.39 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca populasyonlar arasındaki gen akışı da hesaplanmış ve birbirlerine yakın coğrafi bölgeler arasında gen akışının yüksek olduğu saptanmıştır. Engraulis encrasicolus is placed in the family of Engraulidae belonging to the Actinopterygii class and the order Clupeiformes. The range of the species is wide, extending from Scandinavia along the Atlantic Coast of Europa to western Africa, as well as from Mediterranean Sea to the Black Sea and Azov Sea. The present study was aimed at determining and recording the genetic stocks and variations of the Sea of Marmara and Black Sea populations. Therefore, the samples of the species were collected from 7 different sampling areas of Bandırma, Zonguldak, Perşembe, Fatsa, Trabzon, Ardeşen and the coastal areas of Georgia. A total of 202 samples were then subjected to DNA extraction. Thereafter, mtDNA cytochrome b and ND6 gene sites of the samples of each location were amplified through polymerase chain reaction using compatible polymers. In the consequence of the analyses performed, 187 haplotypes of cytochrome-b and ND6 gene were found in the area of distribution of the species. In the localities divided into 4 groups based on the values of Gammast, performing analysis of molecular variation (AMOVA),the variaton among groups was found to be 5.28%, and among the populations constituting the groups 1.32%, whereas the inter-locality variation was found to be 93.39%. The interpopulation gene migration(flow) was estimated and the gene migration of similar localities was found to be higher.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49620776&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/507
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf67.4 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf127.97 kBAdobe PDFView/Open
Erin+¦ş ++ŞEN-TEZ.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.