Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/499
Title: Aydın yöresinde II. ürün dane mısır üretiminde geleneksel toprak işleme ile toprak işlemesiz tarım yöntemlerinin bazı toprak ve bitki özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect of conventional tillage and no-tillage methods on some soil and plant properties in second crop grain maize production in Aydın
Authors: Çetin, Mustafa
Ayhan, Bülent
Keywords: Geleneksel Toprak İşleme Yöntemi
Toprak İşlemesiz Tarım Yöntemi
Toprak ve Bitki Özellikleri
Dane Mısır
Conventional Tillage Methodno-Tillage
Method Soil and Plant Properties
Crop Grain Maize
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada; Aydın yöresinde II. ürün dane mısır yetiştiriciliğinde uygulanan geleneksel toprak işleme yöntemi ile toprak işlemesiz tarım yönteminin toprağın gravimetrik nem içeriğine, hacim ağırlığına, penetrasyon direncine, arazilere ekilen tohumun tarla filiz çıkış derecesine (TFÇ), ortalama çimlenme süresine (OÇS), çimlenme oranı indeksine (ÇOİ), yetiştirilen mısırın boy, gövde çapı, koçan yüksekliği, koçan çapı, koçan uzunluğu, koçan ağırlığı üzerine etkisi incelenmiş ve bu amaçla 6 farklı deneme parselinde yapılan ölçümler değerlendirilmiştir. Toprak nem içeriği ortalama değerleri 0-10 cm, 10-20 cm ve 20-30 cm derinlik değişimleri için sırasıyla %13.558, %17.306 ve %2.688 olarak ölçülmüştür. Geleneksel toprak işleme yöntemi için ölçülen toprak nem içeriği değerleri genel ortalaması her 0-10 cm,10-20 cm ve 20-30 derinlik için de toprak işlemesiz tarım yöntemine göre daha düşük düzeyde bulunmuştur. ÇOİ'in geleneksel toprak işleme yönteminde toprak işlemesiz tarım yöntemine göre %0.57 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. En düşük ve en yüksek değerler sırasıyla 0.46 adet/m. gün ile toprak işlemiz tarım yönteminde 0,50 adet/m.gün değerleriyle geleneksel toprak işleme yönteminde gerçekleşmiştir. Penetrasyon direnci değerleri yapılan ölçümler sonucunda 0-10 cm, 10-20 cm ve 20-30 cm derinlik değişimlerinde ortalama olarak sırasıyla 1.03 MPa-1.28 MPa ve 1.71 MPa olarak bulunmuştur. Toprak işlemesiz tarım yöntemi buğday ve ikinci ürün mısır ürün rotasyonunda toprak nemini koruma, daha düşük penetrasyon direnci ve hacim ağırlığı değerleri ile bitki çıkışı ve verim açısından olumlu sonuçlar vermiştir. In this study the gravimetric moisture content, bulk density, penetration resistance, the sprout degree of output of the seed planted in the fields, the average germination time , germination rate index, the height, the stem diameter of the cultivated maize, cob height, cob diameter, cob length, cob weight of the maize were examined in conventional tillage method applied in the grain maize cultivation in Aydın region and in zero tillage methods, and for this purpose, the measurements made in six different study plots were evaluated. The averages of soil moisture content values were measured as 13.558 %, 17.306 % and 21.688 % respectively in 0-10 cm, 10-20cm and 20-30 cm depth variances. The general average of the soil moisture content values measured for conventionel tillage methods was found to be at a lower level than the zero tillage methods in every 10-20 cm and 20 – 30 cm depth. Germination rate index conventional tillage method was determined % 0.57 higher than zero tillage method. The lowest and the highest values are 0.46 units/m per day in zero tillage methods and 0.50 units/m. Per day in conventional tillage methods. As a result of the measurements, the penetration resistance values have been determined as 1.03 MPa-1.28 MPa and 1.71 MPa in 0-10cm, 10-20 cm ve 20-30 cm depth variances. Zero tillage method has positive results in soil moisture protection in the rotation of wheat and second crop maize and in terms of sprouting and agricultural output with lower penetration resistance and bulk density values
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51081390&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/499
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABTRACT.pdf261.1 kBAdobe PDFView/Open
Bülent AYHAN (1).pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf399.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.