Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4959
Title: 14- 19 yaş gruplarında sporcu tatmini ve tutkunluğu arasındaki ı̇lişkinin çeşitli değişkenler açısından ı̇ncelenmesi Aydın ı̇li örneği
Other Titles: Investigation of the relationship between the sports taste and passion in the 14-19 age groups by various variables example of aydin province
Authors: Dereceli, Çağatay
Kulcu, Kadir
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Issue Date: 2023
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Amaç: Yapılan araştırmanın amacı, sporcu tatmini ve tutkunluğu arasında seçili olan değişkenler çerçevesinde 14-19 yaş gruplarında incelenme olarak belirlenmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 Aydın İli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ ne bağlı, Koçarlı Kapalı Spor Salonu ve Efeler Atatürk Kapalı Spor Salonunu müsabaka dönemleri içerisinde aktif olarak kullanan 175 lise sporcularını kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak Tutkunluk Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu ve Sporcu Tatmin Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda sporcu tatmini ve tutkunluk ölçeği puanında cinsiyet değişkeni değerlendirmesinde bireysel performans tatmini boyutunda; spor yapma süreleri değişkeninde; anne tutumu değişkeninde bireysel performans tatmini ve kişisel tedavi tatmini; baba tutumu değişkeninde birseysel performans tatmini; Antrenör tutumu değişkeninde kişisel tedavi tatmini; Sporcu psikoloğundan destek alma değişkeninde kişisel tedavi tatmini; Müsabakadan ötürü içsel konuşma değişkeninde ise eğitim öğretim tatmini arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. (P<0,05) Sonuç: Yapılan araştırmalar işlerinden tatmin olan kişilerin duygusal olarak daha istikrarlı olduklarını göstermiştir. Duygusal istikrarsızlık yaşamın her safhasında tatminsizlik algılanmasına neden olabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sporcu, tatmin, tutkunluk.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4959
Appears in Collections:Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.