Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/49
Title: Türkiye kumsallarındaki Caretta Caretta populasyonlarının genetik yapısı
Other Titles: Population genetic structure of the loggerhead (Caretta Caretta) in the Turkey
Authors: Türkozan, Oğuz
Bardakçı, Fevzi
Yılmaz, Can
Keywords: Caretta Caretta
mitokondrial DNA kontrol bölgesi
haplotip
mikrosatellit
Issue Date: 1-Aug-2014
Abstract: İri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) tropikal ve subtropikal sularda yayılış gösterir. Akdeniz’de en fazla yuvalama alanları Yunanistan, Türkiye ve Libya’da bulunmaktadır. C. caretta’nın Akdeniz’de Türkiye yuvalama kumsallarında kapsamlı olarak populasyon ve koruma genetiği çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca on sekiz yuvalama kumsalında tespit edilen yuvalardaki ölü yavrulardan doku örnekleri alınarak mitokondrial DNA’nın kontrol bölgesi (n=256) ve altı mikrosatellitlokusu (n=213) izole edilmiş ve C. caretta yuvalama kumsallarının genetik yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplamda yedi tane mtDNAhaplotipi tespit edilmiştir. Yuvalama kumsalları arasında mtDNA bakımından tespit edilen genetik farklılıklar dişilerin yuvalama bölgesine sadakatini ve dişi bireyler arasındaki genetik yapılanmayı gösterirken, mikrosatellit verileri ise çalışılan yuvalama kumsallarında bireyler arasında genetik yapılanma olmadığını göstermektedir. Bu bulgular yuvalama kumsalları arasında erkek geçişli bir gen akışı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, mtDNA bakımından Türkiye yuvalama kumsalları beş yönetim birimine ayrılmıştır. nDNA bakımından yuvalama kumsalları genetik bir yapılanma göstermemiştir.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32920405&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/49
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.