Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4782
Title: Dünya Ve Türkiye İçin Sağlık Turizminin Genel Bir Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi
Authors: Bozkurt, Kurtuluş
Bektaş, Turan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Turizmi Bölümü
Keywords: Dünya’da Sağlık Turizmi, Sağlık Turizmi, Turizm, Türkiye’de Sağlık Turizmi, Zaman Serisi Analizi.
Issue Date: 2022
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Bektaş T., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Turizmi (İnterdisipliner) Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2022.
Abstract: Tüm dünyada, insanlar için sağlığın önemi tartışılmaz. Uzun yaşama isteğinin temel sebebi olan sağlıklı kalmak ya da sağlığını yeniden kazanmak içinse, insanlar artık kişisel ve giderek de toplumsal düzeye ulaşan seviyelerde, sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Hızla artan teknolojinin de sayesinde, tarihi ve doğal güzellikleri görmek, denize girmek, güneşlenmek amacıyla yapılan seyahatlere yenilerinin eklendiği görülmektedir. Sağlığını kazanmak ya da iyi olma halinin devamlılığını sağlamak amacıyla yapılan seyahatler de turizm sektöründe yer almıştır. Klasik olarak bilinen tatil amaçlı turizm hareketi son yıllarda değişime uğramıştır. Sağlık turizmi olarak yer alan bu turizm çeşidi; insanların yaşadıkları yerden başka destinasyonlara giderek, yüksek kalitede, sıra beklemeden ve düşük maliyetli, sağlık hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Bu turizm çeşidinin son dönemde dünyada çok hızlı gelişim gösterdiği bilinmektedir. Türkiye turistik potansiyel bakımından oldukça şanslıdır. Coğrafi konumu dolayısıyla iklim çeşitliliği, doğal güzellikleri, tarihi geçmişi, şifalı yeraltı su kaynaklarının bolluğu turizm yapılabilmesi açısından Türkiye’yi zengin kılmaktadır. Hem bu yönleriyle hem de Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve ekonomik olması yönüyle Türkiye’de sağlık turizmi pek çok ülke vatandaşı tarafından son zamanlarda tercih edilir olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4782
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turan Bektaş (1).pdfTuran Bektaş Yüksek Lisans tezi2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.