Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4779
Title: Buzağılarda Klinoptilolit (Zeolit) Uygulamasının Abomazal Boşalma Oranına Etkisi
Other Titles: The Effect Of Clinoptilolite (Zeolite) Admınıstration On Abomasal Emptying Rate In Calves
Authors: Erdoğan, Hasan
Özsoy, Abdurrahman Kürşat
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları (Veteriner) Ana Bilim Dalı
Keywords: Abomazal boşalma, Asetaminofen, Klinoptilolit, Buzağı, Zeolit
Issue Date: 22-Sep-2022
Abstract: Amaç: Planlanan araştırma ile buzağılarda ishale karşı koruyucu ve tedavi edici etkinliği bilinen klinoptilolitin (zeolit) ‘in abomazal boşalma oranına etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu kapsamda yapılan çalışmada eşit sayıda (n=7) 2 grup olarak belirlenen holstein ırkı, her iki cinsiyetten, süt emme dönemindeki buzağılardan oluştu. Zeolit grubunda bulunan buzağılara süt içerisine zeolit (1 gr/kg) ve asitaminofen (50 mg/kg) ilavesi, kontrol grubuna ise yalnızca asetaminofen ilavesi yapıldı. Kan örnekleri uygulama öncesi 0. dk ve uygulama sonrası 30., 60., 90., 120., 180., 240., 300., dakikalarda olacak şekilde alındı. Bulgular: Plazma asetaminofen konsantrasyonlarının zamana bağlı plazma seviyelerinde değişimler göz önüne alındığında, zeolit ve kontrol grubu buzağıları arasında çalışma sonunda anlamlı değişimlerin bulunmadığı belirlendi. Diğer taraftan her iki grubun maksimum konsantrasyona ulaşma süreleri incelendiğinde Tmax süresinin kontrol grubunda bulunan buzağılarına göre anlamlı derecede düşük olduğu ve zeolit uygulanan buzağılarda asetaminofen emilimin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Sonuç: Zeolit uygulanan buzağılarda abomazal boşalma zamanı kontrol grubu buzağılarına göre daha kısa sürede gerçekleşmiştir. İshale karşı profilaktik ve terapötik etkisi bulunan zeolitin, abomazal boşalma üzerine olumsuz bir etki oluşturmadığı ve güvenle kullanılabilecek bir ajan olduğu belirlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4779
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ SON HAL 25.08.2022 pdf.pdfYÜKSEK LİSANS TEZ PDF5.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.