Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4729
Title: Onkogenik Wip1 Fosfatazın Metabolik Stres İndüklü Otofaji Aktivasyonunda Rolünün Araştırılması
Other Titles: Investigation Of The Role Of Oncogenic WIP1 Phosphatase In Metabolic Stress-Induced Autophagy
Authors: Kılıç Eren, Mehtap
Kaygusuz, Nazlıcan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Keywords: Hipoksi, MCF7, Metabolik Stres İndüklü Otofaji, SH-SY5Y, Wip1 fosfataz
Hypoxia, MCF7, Metabolic-Stress Induced Autophagy, SH-SY5Y, Wip1 phosphatase
Issue Date: 2022
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Kaygusuz, N. (2022). Onkogenik Wip1 Fosfatazın Metabolik Stres İndüklü Otofaji Aktivasyonunda Rolünün Araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Aydın.
Abstract: Amaç: Bu çalışmada Wip1’i aşırı ifade eden nöroblastom (SH-SY5Y) ve meme kanseri (MCF7) hücreleri kullanılarak hipoksi ve açlık ile metabolik stres aracılı otofajide Wip1 ‘in rolü araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: MCF-7 ve SH-SY5Y hücre hatlarına Western Blot, MTT analizi, Annexin V/7AAD analizi, immün çöktürme ve immün floresan teknikleri uygulanmış olup elde edilen verilerin istatistiki analizi ‘one-way ANOVA’ ile yapılmıştır. Bulgular: Yapılan Western blot ve immün floresan yöntemi ile belirlenen konsantrasyonların otofaji indüksiyonunu sağladığı saptandı. MCF-7 ve SH-SY5Y hücre hatlarında otofaji indüksiyonu için belirlenen konsantrasyonların MTT ve Annexin V/7AAD analizi aracılığıyla hücre ölümünü tetiklemediği gösterilmiştir. Wip1-ULK1 ilişkisi ise immünçöktürme ve western blot teknikleri aracılığıyla gösterilmiştir. Sonuç: Yapılan deneyler sonucunda Wip1 fosfatazın otofaji başlangıç kompleksinde görevli temel bir protein olan ULK regülasyonunda etkili bir fosfataz olduğu açığa çıkarılmıştır. Yapılan Western blot ve immün çöktürme yöntemleri ile elde edilen veriler, Wip1 fosfatazın ULK defosforilasyonunda rol aldığına işaret etmektedir.
Objective: In this study, hypoxia and starvation-related stress-mediated autophagy from Wip was investigated for Wip1 overexpressing neuroblastoma (SH-SY5Y) and breast cancer (MCF7). Materials and Methods: Western blot, MTT analysis, Annexin V/7AAD analysis, immunoprecipitation and immune fluorescence techniques were applied to MCF-7 and SHSY5Y cell lines, and the statistical analysis of the obtained data was made by 'one-way ANOVA'. Results: It was determined that the concentrations determined by Western blot and immunofluorescence method provided autophagy induction. It was shown that the concentrations determined for autophagy induction in MCF-7 and SH-SY5Y cell lines did not trigger cell death by MTT and Annexin V/7AAD analysis. Wip1-ULK1 association was demonstrated by immunoprecipitation and western blot techniques. Conclusion: As a result of the experiments, it was revealed that Wip1 phosphatase is an effective phosphatase in the regulation of ULK, an essential protein involved in the autophagy initiation complex. The data obtained by Western blot and immunoprecipitation methods indicate that Wip1 phosphatase plays a role in ULK dephosphorylation.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4729
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NazlıcanKaygusuz.pdfNazlıcan Kaygusuz Yüksek Lisans Tez Dosyası3.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.