Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/443
Title: II. Philippos ve III. Aleksandros döneminde Makedonya Krallığı
Other Titles: TheMmacedonian Kingdom in the periods of Phi̇li̇ppos II and Aleksandros III
Authors: Saraçoğlu, Aslı
Gülçin, Yalçın
Keywords: Makedonya
II. Philippos
III. Aleksandros
Hellenistik
Anadolu
Macedonia
Philippos II.
Aleksandros III
Hellenistic
Anatolia
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Balkan Yarımadası, coğrafi konumu, iklim özellikleri ve yaşama elverişli koşullarıyla antik çağdan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafya Avrupa ile Asya arasında bir geçiş noktası olduğu için bazı araştırmacılar tarafından kalıcı kültürlere ev sahipliği yapamayacağı tezleri ileri sürülmüşse de, yapılan araştırmalar Balkan Yarımadsı'nın Paleolitik Dönemden başlayan çok eski bir geçmişe sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte Yarımada'nın iyi bilinen tarihi Klasik çağlardan itibaren başlamış, özellikle de Hellenistik dönemde zirveye ulaşmıştır. Köklerini M. Ö. 7. yüzyıla kadar götürebildiğimiz Makedon Devleti'nin en parlak dönemi şüphesiz II. Philippos ve III. Aleksandros dönemleri olarak gösterilmektedir. II. Philippos'un, III. Perdikkas'ın ölümü üzerine tahta geçmesiyle birlikte göstermiş olduğu politik ve askeri başarılar Makedonya'yı diğer ülkelere kıyasla farklı bir noktaya taşımıştır. Balkan uluslarıyla girilen mücadeleden galip çıkan II. Philippos bu başarının ardından Grek devletleriyle mücadeleye girmiş ve savaşlarda galip gelmiştir. Böylelikle Balkanlara ve Hellas'a politik üstünlüğünü kabul ettiren II. Philippos kısa süre içerisinde Makedonya'yı bölgenin lider devleti haline getirmiştir. II. Philippos'un ölümü üzerine yerine geçen III. Aleksandros, Philippos'un yolunu izlemiştir. Balkanlarda ve Hellas'ta otoriteyi tekrar sağlayan Aleksandros kendisini Perslere karşı yapılacak olan Öç Savaşlarının komutanı seçtirterek Anadolu, Mısır, Orta Asya ve Hindistan'a kadar kimsenin hayal dahi edemeyeceği devasa bir imparatorluk yaratmıştır. Bu dönem içerisinde yaşanan siyasal, sosyal ve kültürel gelişmeler ise tezimizin ana temasını oluşturmaktadır. Along with its geographical position, climate characteristics and suitable living conditions, Balkan Peninsula has been home to many civilizations from ancient time to modern-day. In spite of the fact that arguments have been asserted by some researchers for not being the home of persistent cultures because of being the passage way between Asia and Europe, searches have shown that Balkan Peninsula has a very old history coming from Paleolithic Period. The golden age of Macedonian State that we can trace back its roots to the 7th century B.C. undoubtedly indicated to the periods of Philippos II and Aleksandros III. Political and military successions, which were shown by Philippos II together with his ascending the throne after the death of Perdikkas III, carried Macedonia to a different point when compared to other countries at a stroke. Philippos II, who came out victorious from the struggle with the Balkan nations also initiated struggle with Greek states and he left in a superior position as well. Thus, Philippos II, who forced Balkan and Hellas to accept his political supremacy, made Macedonia as a leader state in the region in a little while. Aleksandros III, who replaced Philippos's place upon his death, followed Philippos's way. Aleksandros, who retained the authority in Balkans and Hellas again, had himself chosen as the commander of "Revenge Wars" against the Persians and created a huge empire up to Anatolia, Egypt, Middle East and India which no one could even imagine. Political, social and cultural affairs within this period constitute the main theme of our dissertation.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50567374&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/443
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10054811.pdf7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.