Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/44
Title: Üretim işletmelerinde safha maliyet sisteminin önemi: Aydın ilinde süt ve süt ürünleri işletmesinde örnek bir uygulama
Other Titles: importance of phase-cost system at production plants: a sample application in a dairy plant in province Aydın
Authors: Gürel, Eymen
Uzun, Özlem
Keywords: süt
süt ve süt ürünleri
maliyet
maliyet muhasebesi
safha maliyet sistemi
Issue Date: 11-Jun-2014
Abstract: Süt ve süt ürünleri her gün milyonlarca insan tarafından tüketilen, dengeli ve sağlıklı beslenme açısından son derece önemli olan bir besin grubudur. Süt ve süt ürünleri sektörü dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yaşanan teknolojik, siyasi ve ekonomik gelişmeler sektörün büyümesine ve rekabetin her geçen gün artmasına sebep olmuştur. Artan küresel rekabet daha kaliteli ürünlerin düşük maliyetlerle üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir ortam, işletmelerde maliyet muhasebesinin önemini daha da arttırmaktadır. İşletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplayabilmesi ve giderlerinin kontrol altına alınması ancak etkili bir maliyet muhasebesi sisteminin yürütülmesiyle gerçekleşmektedir. Çalışmanın amacı, süt ve süt ürünleri sektörünün üretim yapısını ortaya koyarak, örnek işletme için en uygun birim maliyetleri hesaplayabilmektir. Bu doğrultuda gelişen bir sektör olan süt ve süt ürünleri sektörünün yapısı ortaya konularak, maliyetlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi için gerekli olan safha maliyet sisteminin, Aydın’da süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ör-Koop üretim işletmesinde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?catalog_id=214340&scr=1
http://hdl.handle.net/11607/44
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uzun,ozlem.pdf837.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.