Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/439
Title: II. Meşrutiyet dönemi karikatürlerinde Osmanlı kurumları, gündelik yaşam ve halk imgeleri
Other Titles: Ottoman institutions, daily life and public images in second Constitutional era caricatures
Authors: Demir, Tanju
Atik, Ayşe
Keywords: Osmanlı
II. Meşrutiyet
Karikatür
Mizah
Ekonomi
Siyaset
Ottoman
2nd Constitutional Era
Caricature
Humor
Economy
Politics
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: I. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Osmanlı Kurumları, Gündelik Yaşam ve Halk İmgeleri" isimli bu çalışmada, II. Meşrutiyet döneminin toplumsal yaşama getirdiği değişimlerin ve yeni dönemin kültür algısının karikatürlere nasıl sirayet ettiği ele alınmıştır. Çalışmada mizah kültürünün, özelinde ise karikatür sanatının dünya ve Osmanlı toplumsal yaşamındaki tarihsel ve edebi gelişimine değinilmiştir. II. Meşrutiyet'in Osmanlı toplumsal hayatında, kurumlarında yarattığı derin siyasal ve ekonomik değişimler etraflıca ele alınmış, dönemin basın yapısına değinilmiş ve bu bağlamda II. Meşrutiyet dönemi Kalem, Cem ve Karagöz dergilerinde yayınlanan karikatürler taranmıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin, karmaşık siyasi ve ekonomik durumu karikatürlerle ortaya konmuştur. Dönemin çalkantılı yapısı içinde, uluslararası ilişkiler ve iç siyaset karikatür yoluyla eleştirilmiştir. Elde edilebilen görsel malzemeler tercümeleri ile sunulmuştur. "Ottoman Institutions, Daily Life And Public Images In Second Constitutional Era Caricatures" titled study examines the influence of the perception of the 2nd Constitutional Era social and economical life on caricatures. In this study both historical and literal progress of humor culture particularly the caricature art referred in the world and Ottoman social life. 2nd Constitutional Era induced drastic social and economical changes of Ottoman social life analyzed in detail, era's press frame referred and within this context, caricatures published on 2nd Constitutional Era Kalem, Cem & Karagöz serials were scanned. Arising of 2nd Constitutional Era's complex economical and political life in caricatures are introduced. Era's unsettled frame, both international and internal affairs are criticized by means of caricature. Available visual materials are presented with translations if applicable.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50418858&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/439
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10055713.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.