Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4350
Title: Sevinç Çokum’un romanlarında erkeklik
Other Titles: Mascunalitiy in Sevinç Çokum's Novels
Authors: Zambak, Ferda
Pasha, Yağmur Esin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Keywords: Sevinç Çokum, erkeklik, toplumsal cinsiyet
Sevinç Çokum, mascunilitiy, gender
Issue Date: 2-Nov-2021
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Citation: Pasha, Y.E.(2021) Sevinç Çokum’un romanlarında erkeklik (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın
Abstract: Bu çalışmada, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından biri olan Sevinç Çokum’un romanlarındaki erkeklik halleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları etrafında incelenmeye çalışılmıştır. Sevinç Çokum’un geleneği tamamıyla reddetmeyen ve yeniliği gelenekle harmanlayan düşünce yapısı, romanlarındaki erkek karakter kurgularında etkisini göstermektedir. Çokum romanlarında, hegemonyanın belirlediği ideal erkeklik kriterlerinden askerlik, meslek sahibi olma, evlilik ve babalık rolü ile yaratılmaya çalışılan erkeklik inşasının, erkek karakterlerde yarattığı olumlu ya da olumsuz etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Erkeklik, iktidar ve hegemonyanın baskın gücü neticesinde kendini var eden bir olgudur. Toplumsal inşa temelinde oluşturulan erkeklik rollerinin ana meselesi, erkeğin otorite ve güç dengesini her zaman elinde tutmasını sağlamaktır. Erkeklik rollerini tamamlayamayan ya da herhangi bir basamağında aksaklık yaşayan erkeklerin, hegemonyanın ötekileştirme politikası çerçevesinde yara alması, erkeğin bunalımlı ve dengeli olmayan bir hale bürünmesine neden olur. Romanlarda yer verilen erkek karakterler askerlik, meslek sahibi olma, evlilik ve babalık rolleri ile kamusal ve özel alanlarında eril irade sahibi olurken, erkek karakterlerin bu eril iradenin kaybedilme tehlikesi karşısındaki tavır ve davranışları da incelenmiştir. Sevinç Çokum’un romanlarında erkeğin krizli ve sarsıntılı halleri üzerinden, okura teklif edilen erkeklik biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır.
In this study, the masculinity in the novels of Sevinç Çokum, one of the leading female writers of Turkish literature in the Republican period, has been tried to be examined around gender studies. The mindset of Sevinç Çokum, which does not completely reject tradition and blends innovation with tradition, shows its effect on the male character fiction in her novels. In Çokum's novels, it is tried to explain the positive or negative effects of masculinity construction, which is created with the roles of military service, occupation, marriage and fatherhood, which are among the criteria of ideal masculinity determined by hegemony, on male characters. Mascunilitiy is a phenomenon that creates itself as a result of the dominant power of power and hegemony. The main issue of masculine roles created on the basis of social construction is to ensure that men always keep the balance of authorty and power. The fack that men who can’t complete their masculine roles or who experience a defect in any step, within the framework of the marginalization policy of hegemony, cause the man to become depressed and unbalanced. While male characters featured in the novels have masculine are in public and private areas with roles of military service, occupation, marriage and fatherhood, the attitudes and behaviors of the male characters against the danger of losing this masculine are examined. In Sevinç Çokum's novels, through the crisis and jerky states of men, the forms of masculinity offered to the reader are explained.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4350
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3198.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.