Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4339
Title: AXIAL BEHAVIOR OF CONCRETE CONFINED WITH FLAX FIBER-REINFORCED POLYMERS
Authors: Akın, Emre
Rashidi, Marouf
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MASTER’S PROGRAMME IN CIVIL ENGINEERING
Keywords: Doğal lifler, keten, FRP, sargılama, eksenel davranış
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: KETEN ELYAF KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERLE SARGILANMIŞ BETONUN EKSENEL DAVRANIŞI Rashidi M. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendislik Program, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu araştırma, tek yönlü keten elyaf (FFRP) ile tek başına veya cam elyaf (GFRP) ve karbon elyaf (CFRP) ile hibritlenmiş biçimde sargılama yapıldığında düşük dayanımlı betonun eksenel davranışını incelemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Yöntem: Bu araştırmada, sargılama türü (tek malzemeyle veya hibrit) ve sargı sayısı çalışmanın ana parametreleridir. Elyaf malzemeler, beton silindir numunelere elle yatırma yöntemi kullanılarak ve epoksi reçineyle yapıştırılarak sarılmış ve bu yolla sargılama sağlanmıştır. Sargılanan beton numuneler monotonik eksenel basınç altında test edilmişlerdir. Bulgular: Bu çalışmada toplam 23 adet beton silindirik numune test edilmiştir. Sonuçlar, sadece keten elyaf ile sınırlandırılmış numuneler için bile beton numune mukavemetinin ve nihai birim deformasyon kapasitesinin önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Hibrit sargılama sonucunda davranışta daha da yüksek bir iyileşme elde edilebilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, kullanılan keten elyaf malzemenin, sargı katman sayısına bağlı olarak düşük dayanımlı betonun eksenel mukavemetini ve sünekliğini önemli ölçüde artırabileceği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4339
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675836.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.