Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4337
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGöktuğ, Halil Tendü
dc.contributor.authorÇakmak, Beyza
dc.date.accessioned2021-10-13T07:15:11Z
dc.date.available2021-10-13T07:15:11Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4337
dc.description.abstractKUŞADASI VE SÖKE EKOTURİZM AĞI ÜZERİNDEKİ ÇEKİRDEK KÖYLERDE EKOKÖY HAREKETLİLİĞİNİN İRDELENMESİ Çakmak B, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Günümüzde tüm canlı yaşamlarını tehdit eden çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması, kitle turizminin zararlarının giderilmesi ve gelecek neslin sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip olması için Eko-köyler en uygun çalışma alanlarıdır. Ülkemizde Eko-köylerin yanı sıra doğal alanlara yapılan ziyaretlerde oluşan talepleri karşılayan çekirdek köyler de bulunmaktadır. Bu çalışmada turizm ve sürdürülebilirlik kavramları açıklanmıştır. Ekoturizm ve eko-köylerin amaçları ile dünyada ve Türkiye de bulunan örnekleri incelenmiş, ekoturizm ve eko-köy arasındaki ilişki ekoturizm rotaları ve çekirdek köyler üzerinde açıklanmıştır. Materyal ve Yöntem: Türkiye'de Eko-köy olma yolunda adımlar atan çekirdek köylerden Güllübahçe, Eski Doğanbey, Caferli, Yaylaköy ve Kirazlı Mahalleleri yerinde incelenmiş, Wheeler (1998)'in ortaya koyduğu 8 planlama ilkesi bağlamında oluşturulan gözlem formları ve bilgi formları ilgili kişiler ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya konu olan mahallelerin gelişime açık olması, ekoturizm rotası üzerinde bulunması, elverişli arazilere sahip olması, ulaşım ve sosyal aktivitelerin kolay sağlanması, doğal ve kültürel özelliklerinin korunması ortak güçlü yönler iken, yerel mimariden uzaklaşmaları, yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının bulunmaması, organik üretimin desteklenmemesi, yörede istihdam sağlanamaması ortak zayıf yönleridir. Sonuç: Belirlenen ekoturizm rotası üzerindeki çekirdek köylerin; kompakt, dengeli arazi kullanımı, araç kullanımı ve kolay erişim, kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, iyi konut ve yaşam çevresi, sağlıklı sosyal ekoloji, sürdürülebilir ekonomi, halk katılımı ve yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması maddeleri çerçevesince potansiyelleri ortaya konmuş ve öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY .............................................................................................................iii TEŞEKKÜR .........................................................................................................................iv İÇİNDEKİLER...................................................................................................................... v SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.........................................................................ix ŞEKİLLER DİZİNİ............................................................................................................... x RESİMLER DİZİNİ.............................................................................................................xi ÇİZELGELER DİZİNİ........................................................................................................ xv ÖZET..................................................................................................................................xvi ABSTRACT ......................................................................................................................xvii 1. GİRİŞ................................................................................................................................. 1 1.1. Turizm ve Sürdürülebilirlik............................................................................................ 1 1.1.1. Turizm ......................................................................................................................... 2 1.1.2. Sürdürülebilirlik .......................................................................................................... 3 1.1.3 . Sürdürülebilir Turizm................................................................................................. 5 1.2. Ekoturizm ....................................................................................................................... 6 1.2.1. Ekoturizm Kavramı ve Amacı..................................................................................... 6 1.2.2. Ekoturizmin İlkeleri ve Etkileri................................................................................... 8 1.2.3. Ekoturizm Uygulamalarına Örnekler ........................................................................ 11 1.3. Eko-Köyler ................................................................................................................... 23 1.3.1. Eko-köylerin Kavramı ve Amacı............................................................................... 23 1.3.2. Eko-köylerin İlkeleri ve Pozitif Etkileri .................................................................... 26 1.3.3. Eko-köy Uygulamalarına Örnekler ........................................................................... 26 1.4. Ekoturizm ve Eko-köy İlişkisi...................................................................................... 39 1.4.1. Ekoturizm Rotaları ve Çekirdek Köyler.................................................................... 39 vi 2. KAYNAK ÖZETLERİ................................................................................................. 41 2.1. Ekoturizm................................................................................................................... 41 2.2. Eko-köyler ................................................................................................................. 43 2.3. Çekirdek Köyler......................................................................................................... 44 3. MATERYAL VE YÖNTEM........................................................................................ 46 3.1. Materyal..................................................................................................................... 46 3.1.1. Güllübahçe Mahallesi ............................................................................................. 47 3.1.2. Eski Doğanbey Mahallesi ....................................................................................... 48 3.1.3. Caferli Mahallesi..................................................................................................... 49 3.1.4. Yaylaköy Mahallesi ................................................................................................ 50 3.1.5. Kirazlı Mahallesi..................................................................................................... 51 3.2. Yöntem....................................................................................................................... 52 4. BULGULAR................................................................................................................. 55 4.1. Güllübahçe Mahallesi ................................................................................................ 55 4.1.1. Kompakt, dengeli arazi kullanımı, konum; ............................................................ 55 4.1.2. Araç kullanımı ve kolay erişim;.............................................................................. 57 4.1.3. Kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi; . 58 4.1.4. İyi konut ve yaşam çevresi; .................................................................................... 58 4.1.5. Sağlıklı sosyal ekoloji;............................................................................................ 59 4.1.6. Sürdürülebilir ekonomi;.......................................................................................... 60 4.1.7. Halk katılımı; .......................................................................................................... 62 4.1.8. Yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması; ................................................... 62 4.2. Eski Doğanbey Mahallesi .......................................................................................... 63 4.2.1. Kompakt, dengeli arazi kullanımı, konum; ............................................................ 63 4.2.2. Araç kullanımı ve kolay erişim;.............................................................................. 64 4.2.3. Kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi; . 65 vii 4.2.4. İyi konut ve yaşam çevresi; ....................................................................................... 65 4.2.5. Sağlıklı sosyal ekoloji; .............................................................................................. 66 4.2.6. Sürdürülebilir ekonomi;............................................................................................. 66 4.2.7. Halk katılımı;............................................................................................................. 67 4.2.8. Yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması;...................................................... 67 4.3. Caferli Mahallesi .......................................................................................................... 68 4.3.1. Kompakt, dengeli arazi kullanımı, konum; ............................................................... 68 4.3.2. Araç kullanımı ve kolay erişim; ................................................................................ 69 4.3.3. Kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi; .... 70 4.3.4. İyi konut ve yaşam çevresi; ....................................................................................... 70 4.3.5. Sağlıklı sosyal ekoloji; .............................................................................................. 71 4.3.6. Sürdürülebilir ekonomi;............................................................................................. 71 4.3.7. Halk katılımı;............................................................................................................. 72 4.3.8. Yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması;...................................................... 73 4.4. Yaylaköy Mahallesi...................................................................................................... 73 4.4.1. Kompakt, dengeli arazi kullanımı, konum; ............................................................... 73 4.4.2. Araç kullanımı ve kolay erişim; ................................................................................ 74 4.4.3. Kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi; .... 74 4.4.4. İyi konut ve yaşam çevresi; ....................................................................................... 75 4.4.5. Sağlıklı sosyal ekoloji; .............................................................................................. 75 4.4.6. Sürdürülebilir ekonomi;............................................................................................. 76 4.4.7. Halk katılımı;............................................................................................................. 76 4.4.8. Yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması;...................................................... 77 4.5. Kirazlı Mahallesi .......................................................................................................... 78 4.5.1. Kompakt, dengeli arazi kullanımı, konum; ............................................................... 78 4.5.2. Araç kullanımı ve kolay erişim; ................................................................................ 78 viii 4.5.3. Kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi; . 79 4.5.4. İyi konut ve yaşam çevresi; .................................................................................... 79 4.5.5. Sağlıklı sosyal ekoloji;............................................................................................ 80 4.5.6. Sürdürülebilir ekonomi;.......................................................................................... 80 4.5.7. Halk katılımı; .......................................................................................................... 81 4.5.8. Yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması; ................................................... 83 5. TARTIŞMA.................................................................................................................. 84 6. SONUÇ VE ÖNERİLER.............................................................................................. 93 7. KAYNAKLAR............................................................................................................. 95 8. EKLER........................................................................................................................ 103 EK 1. Gözlem Formu ..................................................................................................... 103 EK 2. Bilgi Formu ......................................................................................................... 105 BİLİMSEL ETİK BEYANI............................................................................................ 106 ÖZGEÇMİŞ.................................................................................................................... 107tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇekirdek Köy, Eko-köy, Ekoturizm, Ekoturizm Rotası, Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilirlik, Turizm.tr_TR
dc.titleKuşadası Ve Söke Ekoturizm Ağı Üzerindeki Çekirdek Köylerde Ekoköy Hareketliliğinin İrdelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMItr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675576.pdf5.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.