Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4337
Title: Kuşadası Ve Söke Ekoturizm Ağı Üzerindeki Çekirdek Köylerde Ekoköy Hareketliliğinin İrdelenmesi
Authors: Göktuğ, Halil Tendü
Çakmak, Beyza
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Keywords: Çekirdek Köy, Eko-köy, Ekoturizm, Ekoturizm Rotası, Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilirlik, Turizm.
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: KUŞADASI VE SÖKE EKOTURİZM AĞI ÜZERİNDEKİ ÇEKİRDEK KÖYLERDE EKOKÖY HAREKETLİLİĞİNİN İRDELENMESİ Çakmak B, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Günümüzde tüm canlı yaşamlarını tehdit eden çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması, kitle turizminin zararlarının giderilmesi ve gelecek neslin sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip olması için Eko-köyler en uygun çalışma alanlarıdır. Ülkemizde Eko-köylerin yanı sıra doğal alanlara yapılan ziyaretlerde oluşan talepleri karşılayan çekirdek köyler de bulunmaktadır. Bu çalışmada turizm ve sürdürülebilirlik kavramları açıklanmıştır. Ekoturizm ve eko-köylerin amaçları ile dünyada ve Türkiye de bulunan örnekleri incelenmiş, ekoturizm ve eko-köy arasındaki ilişki ekoturizm rotaları ve çekirdek köyler üzerinde açıklanmıştır. Materyal ve Yöntem: Türkiye'de Eko-köy olma yolunda adımlar atan çekirdek köylerden Güllübahçe, Eski Doğanbey, Caferli, Yaylaköy ve Kirazlı Mahalleleri yerinde incelenmiş, Wheeler (1998)'in ortaya koyduğu 8 planlama ilkesi bağlamında oluşturulan gözlem formları ve bilgi formları ilgili kişiler ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya konu olan mahallelerin gelişime açık olması, ekoturizm rotası üzerinde bulunması, elverişli arazilere sahip olması, ulaşım ve sosyal aktivitelerin kolay sağlanması, doğal ve kültürel özelliklerinin korunması ortak güçlü yönler iken, yerel mimariden uzaklaşmaları, yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının bulunmaması, organik üretimin desteklenmemesi, yörede istihdam sağlanamaması ortak zayıf yönleridir. Sonuç: Belirlenen ekoturizm rotası üzerindeki çekirdek köylerin; kompakt, dengeli arazi kullanımı, araç kullanımı ve kolay erişim, kaynakların akılcı kullanımı, atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, iyi konut ve yaşam çevresi, sağlıklı sosyal ekoloji, sürdürülebilir ekonomi, halk katılımı ve yerel kültür ve toplumsal değerlerin korunması maddeleri çerçevesince potansiyelleri ortaya konmuş ve öneriler sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4337
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675576.pdf5.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.