Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4335
Title: Döviz Kuru Artışlarının Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği
Authors: Peker, Osman
Altun, Senem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Keywords: Reel Efektif Döviz Kuru, Enflasyon, Dış Ticaret Açığı, Yabancı Yatırım, Ödemeler Dengesi
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: DÖVİZ KURU ARTIŞLARININ FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ceren ALTUN Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman PEKER 2020, XV+ 82 sayfa Bu çalışmada döviz kuru artışlarının fiyatlar üzerindeki geçiş etkisi 2003:Q1- 2020:Q1 yılları arasında incelenmiştir. Türkiye’nin 2003:Q1-2020:Q1 yılları arasındaki döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi, Engle-Granger Eş Bütünleşme ve Granger Nedensellik analizleri ile test edilmiştir. Türkiye‘de 2003:Q1-2020:Q1 yılları arasındaki reel efektif döviz kuru ve yurtiçi fiyat değişimleri grafik yardımıyla hem ayrı ayrı hem de her iki değişken birlikte ele alınarak incelenmiştir. Uygulanan ekonometrik modellerden Granger testi sonucunda döviz kurundan fiyatlara doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Engle-Granger testinde ise söz konusu değişkenlerin aralarında güçlü bir ilişki olduğu ve uzun dönemde birlikte hareket ettikleri tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4335
Appears in Collections:Yüksek Lisans
Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
643681.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.