Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4328
Title: Turizm Rehberliğinde Kişisel Markalaşma
Authors: Erbay Aslıtürk, Gül
Uçak, Ragıp
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Keywords: Turist Rehberi, Markalaşma, Kişisel Marka
Issue Date: 2020
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: TURİZM REHBERLİĞİNDE KİŞİSEL MARKALAŞMA Ragıp UÇAK Yüksek Lisans Tezi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tez Danışmanları: Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KARAKAŞ TANDOĞAN 2020, XX +102 sayfa Kişisel marka kavramı, ticari markalardan farklı olarak, bir bireyin bir topluluk, sektör veya pazardaki deneyimlerine, uzmanlıklarına, yetkinliklerine, eylemlerine ve başarılarına dayanan ve kitlelerce tanınan bir kişi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel markalaşma, uzun bir prosedür olup, kişiyle ilgili bir marka değeri yaratmak için doğrudan planlanmaktadır. Günümüzde sürekli artan rekabetçi pazar, insanların akranlarından sıyrılmakta zorlandıkları bir durum yaratmaktadır. Kişisel markalaşma, insanlara rekabetçi ortamlarda fark edilir olma fırsatı sunmaktadır. Turizm endüstrisinin mihenk taşlarından olan turist rehberleri, ziyaretçilerini destinasyonların en çekici kısımlarına yönlendiren turizm profesyonelleridir. Ülkelerinin temsilcisi konumunda olan rehberler, bilgi veren, yol gösteren, liderlik eden ve ziyaretçilerin tatmini sağlayıp, olumlu deneyimler yaşamasına yardımcı olan kişilerdir. Günümüzde pek çok meslekte oluşan rekabet ortamı, rehberlik mesleğinde de kapsamaktadır. Diğer rehberlerden farklı olmak, ayırt edici birtakım özellikleri ön plana çıkartmak ve tercih edilen bir rehber olmak için kişisel marka kavramı bu alanda da kendisini göstermektedir. Bu çalışmada kişisel marka haline gelmiş turist rehberleri ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda rehberlikte markalaşmak isteyen rehberlere çeşitli öneriler ve yol haritası çıkartılmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde turizm rehberliği, ikinci bölümde kişisel markalaşma ile ilgili kuramsal çerçeve ve ilgili araştırmalar ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise kişisel marka haline gelmiş turist rehberleri ile yapılan görüşmeler sonucundaki bulgulara yer verilmiş ve rehber adaylarına markalaşma yolunda öneriler sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4328
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637817.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.