Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4286
Title: STRATONİKEİA ANTİK KENTİ BATI CADDE KİLİSE İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ
Authors: Aydaş, Murat
Kaya, Esra Hilal
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Keywords: Stratonikeia, Batı Cadde, Kilise, Paleoantropoloji, Patoloji.
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: STRATONİKEİA ANTİK KENTİ BATI CADDE KİLİSE İSKELETLERİNİN ANTROPOLOJİK ANALİZİ Esra Hilal KAYA Yüksek Lisans Tezi, Arkeoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat AYDAŞ 2020, XVI+70 sayfa Bu tez çalışmasının materyalini, Prof. Dr. Bilal Söğüt Başkanlığı’nda 2014-2016 yılları arasında Batı Cadde Kazıları sırasında Kilise Nekropolü’nde ortaya çıkarılan iskelet kalıntıları oluşturmaktadır. Çalışmalar, 59 mezardan 103 bireye odaklanmıştır. Kilisenin 4. yüzyılda yapıldığı ve M. S. 7. yüzyılda terk edildiği söylenmektedir ve mezarların Roma İmparatorluk Dönemi’ne, yani M. S. 11-12 yüzyıllara tarihlendiği söylenir ancak bu varsayımlar kesin değildir. İskelet kalıntıları cinsiyet, yaş ve patoloji olmak üzere üç ana bölümde incelenmiştir. 103 bireyde patolojik olgularda yüksek oranlı travmalar ayrı kategoriler kullanılarak incelenmiştir. Kalıtımın temelini oluşturan konjenital anomaliler (malformasyonlar) ayrı başlıklarda verilmektedir. Bu gözlemleri istatistiksel bağlamda açıklamak yeterli olsada, bize akrabalık bilgisini ve iskeletlerin tüm genom özelliklerini verebilecek örnekler alarak kanıtlarımızı açıklığa kavuşturmak için uluslararası ortaklarla çalışmalar yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4286
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637885.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.