Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4284
Title: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Authors: Özdemir, Abdullah
Bilgen, Alican
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Keywords: Döviz Kurları, Ekonomik Büyüme, VAR yöntemi, Ekonometri, Türkiye Örneği
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Alican BİLGEN Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR 2020, XV + 79 Sayfa Döviz kuru; bir ülkenin para biriminin başka bir para birimi cinsinden fiyatı olarak tanımlanmaktadır. Döviz kuru dalgalanması veya istikrarı ise ekonomik büyümenin kuantumunu ve yönünü belirleyen temel sorundur. Döviz kuru dalgalanması, döviz kurundaki öngörülemeyen hareketlerle ilişkili risk olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu konu, hem gelişmiş ekonomiler hem de Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de döviz kurlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu hususta 2003Q1 ile 2019Q4 yılları arasında çeyreklik veriler kullanılarak Vectör Otoregresif yöntemi yardımıyla analiz gerçekleştirilmiş ve bulgularda; Türkiye’de döviz kurundaki azalmaların veya azaltıcı politikaların, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonucun bağlayıcıları, politika yapıcıları tarafından uygulanan ekonomi politikalarıdır. Diğer bir ifadeyle bulgular, döviz kurlarının ticareti belirleyici yönünü Türkiye ekonomisi için yansıtmadığı görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4284
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
638820.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.