Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4282
Title: SİSTEMİK HİPERTANSİYONLU KÖPEKLERDE PLAZMA SİSTATİN C KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: gültekin, mehmet
şimşek, engin
0000-0002-4810-0364
adnan menderes üniversitesi, veteriner fakültesi, iç hastalıkları bölümü
Keywords: Hipertansiyon, Köpek, Sistatin C
Issue Date: 17-Sep-2021
Abstract: SİSTEMİK HİPERTANSİYONLU KÖPEKLERDE PLAZMA SİSTATİN C KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Engin Ş. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İç Hastalıkları (Veteriner) Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021 Amaç: Bu çalışmada köpeklerde sistemik hipertansiyonun görülme sıklığının belirlenmesi ve sistemik hipertansiyonlu köpeklerde erken renal hasar biyobelirteci olarak sistatin C düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya farklı ırk, yaş ve cinsiyetten toplam 93 köpek dâhil edildi. Kan basıncı ölçümü non-invaziv olarak köpekler için kullanıma uygun osilometrik cihaz (petMAP Graphic II, Ramsey Medikal, ABD) ile gerçekleştirildi. Sistolik kan basıncı sınır değerine göre köpekler normotansif ve sistemik hipertansiyon; hedef organ hasarı riskine göre ise normotansif, prehipertansif, hipertansif ve şiddetli hipertansif olarak alt gruplarda değerlendirildi. Plazma sistatin C konsantrasyonu ELISA yöntemiyle ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan 93 köpeğin 57’si (%61) sistemik hipertansiyonlu olarak tanımlandı. Hedef organ hasar riskine göre %19’u prehipertansif, %23’ü hipertansif ve %19’u şiddetli hipertansif olarak belirlendi. Plazma sistatin C konsantrasyonu sistemik hipertansiyonlu köpeklerde normotansif köpeklere göre yüksek bulundu (p<0,01). Hedef organ hasarı riski sınıflandırmasında prehipertansif (p<0,05) ve şiddetli hipertansif (p<0,001) gruplarda normotansif gruba göre yüksek bulundu. Sonuç: Sistemik hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı organ hasarı riskinin köpek popülasyonlarında oldukça yaygın olabileceği, sistemik hipertansiyonlu köpeklerde sistatin C seviyelerinin yükselebileceği ve bu durumun hipertansiyona bağlı hedef organ hasarı nedeniyle oluşabileceği öne sürülebilir. Ancak bu bilgilerin daha fazla olgu sayısı ve böbrek fonksiyonunun daha detaylı incelendiği çalışmalarla geliştirilmesi gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4282
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giris genel bilgilerr 15 09 2021 ENS SON NUMARALI.pdftez dosyası1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.