Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇelik, Bülent-
dc.contributor.authorAkmeşe, Yasin-
dc.date.accessioned2021-09-17T10:04:52Z-
dc.date.available2021-09-17T10:04:52Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4281-
dc.description.abstractMORA MUHASSILIĞINA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1716-1749 TARİHLİ MORA AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE) Yasin AKMEŞE Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÇELİK 2020, XII + 163 Sayfa + 2 Belge Muhassıllık hakkında yapılan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda muhassıllık uygulamasının mali ve yönetimsel yönünü incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nde belli başlı sancaklar 17. yüzyıl sonrasında muhassıllık ile yönetilmeye başlanmıştı. Bu uygulamanın oluşturulmasındaki başlıca etken olarak devletin vergi gelirlerinin toplanmasındaki kayıplarını önlenmeye çalışılması görülebilir. Yani bu kurum 17. yüzyılın başlarında mali kaygılar için kurulmuştu ancak daha sonra muhassıllar askeri, ekonomik, idari, hukuki ve siyasi pek çok yetkiye sahip oldu. Mora Muhassıllığı da aynı temeller üzerine kuruldu ve gelişti. Bu çalışmada muhasıllığın mali ve diğer yetkilerini bir kenara bırakıp, daha çok Mora’daki hukuki işleyiş içindeki rolünü inceledik. Çalışmanın ana kaynağı olarak ise; sadece Mora’daki davaların kayıtlarının bir arada olduğu Mora Ahkâm Defterleri’de (1716-1749) doğrudan Mora Muhassılı’na gönderilen hükümler üzerinde durduk. İlgili hükümler konularına göre kategoriye ayrılıp değerlendirilmiştir. Ana problematiğimiz ise; muhassılların sadece mali bir yetkili olmadığı, bölgesinde yaşanan pek çok hukuki, siyasi, ticari ve toplumsal sorunları çözmede de belli bir yetkiye sahip olup olmadığı idi. Bu bağlamda muhassılların hukuki yetkilerini ve Merkez tarafından hangi işlerde görevlendirildiğini açıklamaya çalıştıktr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI..............................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI...............................................................................iv ÖZET....................................................................................................................................... v ABSTRACT ...........................................................................................................................vi ÖNSÖZ..................................................................................................................................vii TABLOLAR DİZİNİ............................................................................................................... x EKLER DİZİNİ......................................................................................................................xi KISALTMALAR DİZİNİ .....................................................................................................xii GİRİŞ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM: OSMANLI DEVLETİ’NDE GELİRLERİN TOPLANMASI..................... 8 1.1.Osmanlı Devleti’nde İltizam, Malikâne ve Esham Sistemlerinin Tarihsel Gelişimleri .... 8 1.2. Tarihsel Süreçte Muhassıllık Uygulamasının Gelişimi ............................................. 17 2. BÖLÜM: MORA VE MORA MUHASSILIK.............................................................. 25 2.1. Mora Tarihi................................................................................................................ 25 2.1.1. Osmanlı Devleti’nin Mora’yı İlk Fehti ve Osmanlı Eğemenliğinin Kurulması .......................................................................................................................... 25 2.1.2. Mora’nın Vededik Hakimiyeti Sonrasında Osmanlı Devleti Tarafından İkinci Fethi ve Elden Çıkmasına Kadar...................................................................... 35 2.2. Mora Muhassıllığı...................................................................................................... 43 3. BÖLÜM: HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ................................................ 46 3.1. Mora Muhassılığına Gönderilen Hükümler............................................................... 46 3.1.1. Mora’daki Yekililer ile İlgili Hükümler Mora Muhassıllara........................... 46 3.1.2. Vergi Toplamadaki Sorunlara Dair Hükümler ................................................ 52 3.1.3. Mora’daki Ticaret ve Tüccarlarla Alakalı Hükümler...................................... 63 3.1.4. Tercümanlık ve Tercümanların Davaları......................................................... 66 3.1.5. Mora’daki Arazi ve Timar Anlaşmazlığı ile İlgili Hükümler.......................... 68 3.1.6. Miras Davaları ile İlgili Hükümler .................................................................. 76 ix 3.1.7. Mora’daki Korsanlık Faaliyetleri Dair Hükümler........................................... 84 3.1.8. İltizam Mâlikâne Anlaşmazlıkları ile Alakalı Hükümler ................................ 86 3.1.9. Eşkiyalık ve Hırsıklı ile İlgili Hükümler (Mora’daki Reâyâ Sorunları).......... 86 3.1.10. Dini Unsurlar ile İlgili Hükümler .................................................................. 93 3.1.11. Mülkiyer Hakkının Gasp Edilmesi ile İlgili Hükümler................................. 86 3.1.12. Alacak-Verecek Davaları............................................................................. 122 3.1.13. Mora’daki Asayiş ile İlgili Mesalaler.......................................................... 145 3.1.14. İskan Problemi ile Alakalı Hükümler.......................................................... 147 3.1.15. Diğer ............................................................................................................ 148 4. TARTIŞMA VE SONUÇ.............................................................................................. 153 5. KAYNAKLAR............................................................................................................... 158 6. EKLER ........................................................................................................................... 164 ÖZGEÇMİŞ ....................................................................................................................... 166tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMuhassıllık, Mora, Ahkâm Defterleritr_TR
dc.titleMORA MUHASSILIĞINA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1716-1749 TARİHLİ MORA AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALItr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637938.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.