Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4281
Title: MORA MUHASSILIĞINA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1716-1749 TARİHLİ MORA AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE)
Authors: Çelik, Bülent
Akmeşe, Yasin
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI
Keywords: Muhassıllık, Mora, Ahkâm Defterleri
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: MORA MUHASSILIĞINA GÖNDERİLEN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1716-1749 TARİHLİ MORA AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE) Yasin AKMEŞE Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÇELİK 2020, XII + 163 Sayfa + 2 Belge Muhassıllık hakkında yapılan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmalarda muhassıllık uygulamasının mali ve yönetimsel yönünü incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nde belli başlı sancaklar 17. yüzyıl sonrasında muhassıllık ile yönetilmeye başlanmıştı. Bu uygulamanın oluşturulmasındaki başlıca etken olarak devletin vergi gelirlerinin toplanmasındaki kayıplarını önlenmeye çalışılması görülebilir. Yani bu kurum 17. yüzyılın başlarında mali kaygılar için kurulmuştu ancak daha sonra muhassıllar askeri, ekonomik, idari, hukuki ve siyasi pek çok yetkiye sahip oldu. Mora Muhassıllığı da aynı temeller üzerine kuruldu ve gelişti. Bu çalışmada muhasıllığın mali ve diğer yetkilerini bir kenara bırakıp, daha çok Mora’daki hukuki işleyiş içindeki rolünü inceledik. Çalışmanın ana kaynağı olarak ise; sadece Mora’daki davaların kayıtlarının bir arada olduğu Mora Ahkâm Defterleri’de (1716-1749) doğrudan Mora Muhassılı’na gönderilen hükümler üzerinde durduk. İlgili hükümler konularına göre kategoriye ayrılıp değerlendirilmiştir. Ana problematiğimiz ise; muhassılların sadece mali bir yetkili olmadığı, bölgesinde yaşanan pek çok hukuki, siyasi, ticari ve toplumsal sorunları çözmede de belli bir yetkiye sahip olup olmadığı idi. Bu bağlamda muhassılların hukuki yetkilerini ve Merkez tarafından hangi işlerde görevlendirildiğini açıklamaya çalıştık
URI: http://hdl.handle.net/11607/4281
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637938.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.