Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4280
Title: TÜRKİYE VE RUSYA FEDERASYONU ARASINDAKİ DOĞAL GAZ İLİŞKİLERİNİN BAĞIMLILIK VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
Authors: Yapıcı, Merve İrem
Aydın, Meryem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Keywords: Bağımlılık, Karşılıklı Bağımlılık, Türkiye, Rusya Federasyonu, Doğal Gaz
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: TÜRKİYE VE RUSYA FEDERASYONU ARASINDAKİ DOĞAL GAZ İLİŞKİLERİNİN BAĞIMLILIK VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Meryem AYDIN Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Merve İrem YAPICI 2020, XIV + 111 sayfa Enerji, antik çağlardan günümüze ekonomik faaliyetlerin yürütülebilmesindeki esas güçtür ve fosil yakıtların keşfedilmesi ile bu kaynaklar birincil enerji kaynakları haline gelmiştir. Sanayiden ulaşıma her alanda bu kaynaklara duyulan ihtiyaç, devletlerin de enerji hedefli politikalar yürütmesine neden olmuştur. Türkiye, sahip olduğu doğal kaynakların enerji ihtiyacını karşılayamaması sebebiyle, enerji ithalatı yapan bir ülkedir. Özellikle doğal gaz alanındaki ticareti Türkiye’nin gerek ekonomi gerekse dış politika kararlarını etkilemektedir. Bu doğrultuda Rusya Federasyonu sahip olduğu zengin doğal gaz kaynakları ve Türkiye’ye yakın coğrafi konumu ile Türkiye’nin doğal gaz ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile yürütmüş olduğu ilişkilerin temelinde doğal gaz ticareti yer almaktadır. Toplam doğal gaz ticaretinin yaklaşık yarısından fazlasını Rusya Federasyonu ile gerçekleştiren Türkiye açısından, Rus gazına bağımlılık meselesi her zaman gündeme gelen bir konu olmuştur. Bu soruna bağlı olarak ikili ilişkilerdeki doğal gaz unsurunun teorik yaklaşımlar bağlamında açıklanması gerekmektedir. Çalışmanın amacı, taraflar arasındaki doğal gaz ticaretini bağımlılık ve karşılıklı bağımlılık yaklaşımları çerçevesinde açıklayarak, sürekli gündeme gelen bu meseleyi aydınlatabilmektir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4280
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637916.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.