Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkın, Emre-
dc.contributor.authorTaylan, Selin-
dc.date.accessioned2021-09-17T10:04:05Z-
dc.date.available2021-09-17T10:04:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.date.submitted2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4277-
dc.description.abstractPOLYUREA İLE TAKVİYE EDİLMİŞ FRP SARGILI KARE KOLONLARIN EKSENEL DAVRANIŞI Taylan S., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Çalışmanın amacı düşük dayanımlı betonda cam FRP (GFRP) ile sağlanan sargılamanın etkinliğinin arttırılmasında polyurea etkisini irdelemektir. Materyal ve Yöntem: Bu çalışma için 106 mm x 106 mm kesit boyutlarında ve 300 mm yüksekliğinde 23 adet kare kolon numune üretilmiştir. Kare kolonların keskin köşeleri, 15 mm veya 30 mm köşe yarıçapı ile yuvarlatılmıştır. Böylelikle keskin köşelerde gerilim yoğunlaşması önlenmiştir. Çıplak beton dayanımını hesaplayabilmek için iki adet kare numune sargılanmamıştır. Diğer örnekler tek ve çift katmanlı GFRP ile sargılanmıştır. Eksenel basınç altında sargılama üzerinde daha uniform bir enine birim şekil değiştirme dağılımı sağlamak amacıyla on adet numune sargılanmadan önce polyurea ile kaplanmıştır. Tüm numuneler, monotonik eksenel basınç yüklemesi altında test edilmiştir. Test sonuçları, mevcut bir tasarım odaklı modelin maksimum gerilim ve birim deformasyon kapasitesi hesaplarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca kare numunelerin diyagonal uzunluğuna (yani 150 mm) eşit bir çapa sahip altı adet silindirik beton numunesi üretilmiştir. Silindirik numuneler, bir veya iki katmanlı GFRP ile sargılanmıştır. Bu “eşdeğer silindirik” numunelerin monotonik eksenel basınç test sonuçları model tahminlerinde kullanılmıştır. Bulgular: Eksenel monotonik gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri test sonuçlarından elde edilmiştir. Maksimum basınç dayanımı, maksimum eksenel ve yanal birim deformasyon değerleri belirlenmiştir. Ek olarak, gerilme ve birim şekil değiştirme artış oranları hesaplanmıştır. Numunelerin maksimum eksenel dayanımı ve birim deformasyon kapasitesi de tasarım odaklı model tarafından tahmin edilmiş ve deneysel bulgularla karşılaştırılmıştır. xiii Sonuç: Basınç dayanımındaki en iyi gelişme, 30 mm yuvarlatılmış köşeli iki katmanlı GFRP ile sargılanmış (yani S30-2G-NP) numunelerde gözlenmiştir. Öte yandan, polyureanın katkısı en iyi, 15 mm yuvarlatılmış köşeli tek katmanlı sargılı (yani S15-1G) örneklerde görülmüştür. Bu örneklerin enine kopma birim deformasyon değerlerinde de bir iyileşme gözlenmiştir. Yine de, genellikle silindirik numuneler için geçerli olan yanal gerilimin homojen dağılımı, polyurea kaplamaya ragmen kare kolon numunelerde elde edilememiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS APPROVAL AND ACCEPTANCE ..........................................................................................ii ACKNOWLEDGEMENTS ......................................................................................................iii TABLE OF CONTENTS ..........................................................................................................iv LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS......................................................................vi LIST OF FIGURES.................................................................................................................viii LIST OF PICTURES.................................................................................................................. x LIST OF TABLES ....................................................................................................................xi ÖZET........................................................................................................................................xii ABSTRACT ............................................................................................................................xiv 1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 1 1.1. Purpose and Subject of the Thesis....................................................................................... 5 2. LITERATURE REVIEW ...................................................................................................... 8 3. MATERIAL AND METHODS........................................................................................... 11 3.1. Preparation and Application of Concrete .......................................................................... 11 3.2. Test Specimens.................................................................................................................. 13 3.3. Strengthening Specimens with GFRP and Polyurea ......................................................... 16 3.4. Test Setup .......................................................................................................................... 20 4. TEST RESULTS.................................................................................................................. 23 4.1. Failure Modes.................................................................................................................... 23 4.2. Axial Stress-Strain Response ............................................................................................ 26 4.3. Test Results ....................................................................................................................... 37 5. MODEL PREDICTIONS..................................................................................................... 45 5.1. Modeling for FRP Confined Circular Cross Sections....................................................... 45 v 5.2. Modeling for FRP Confined Square Sections................................................................... 46 6. DISCUSSION....................................................................................................................... 52 6.1. Effect of Corner Radius..................................................................................................... 52 6.2. Effect of Number of Layers............................................................................................... 53 6.3. Effect of Polyurea Coating ................................................................................................ 53 6.4. Comparison with The Existing Model .............................................................................. 54 7. CONCLUSIONS ................................................................................................................. 56 8. REFERENCES..................................................................................................................... 59 9. CURRICULUM VITAE...................................................................................................... 64tr_TR
dc.language.isoengtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGFRP, Güçlendirme, Kare Kolonlar, Polyureatr_TR
dc.titleAXIAL BEHAVIOR OF FRP CONFINED SQUARE COLUMNS WITH POLYUREAtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MASTER’S PROGRAMME IN CIVIL ENGINEERINGtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
676983.pdf5.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.