Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4276
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBulut, Şahin-
dc.contributor.authorGüven, Özgür-
dc.date.accessioned2021-09-17T10:02:06Z-
dc.date.available2021-09-17T10:02:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4276-
dc.description.abstractDİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ ve BITCOIN’İN EKONOMİYE ETKİSİ Özgür GÜVEN Yüksek Lisans Tezi, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT 2020, XIII + 84 sayfa Teknolojinin hayatı kolaylaştıran etkisi finansal enstrümanlarda bitcoin ile kendini göstermiştir. Bitcoin, 2009 yılında ortaya çıkmasının ardından ödeme sistemlerinde devrim niteliğinde bir altyapı sunan kripto para türüdür. Bitcoinin temel teknolojisi olan blokzincir, güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymayan, merkezi olmayan bir sistem olarak tasarlanmış; geniş uygulama potansiyeli ile kamu ve iş dünyasında hızla kabul görmüştür. Bu teknolojik altyapı üzerinde geliştirilen kripto paralar ile birey ya da kurumlar nakit parayla yapılan her türlü harcamayı ve para transferini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, Ocak 2012 – Mart 2020 tarihleri arasında cumhuriyet altını, altın ons fiyatı, ham petrol fiyatı, amerikan doları ve euro para birimleri ile bitcoin arasındaki korelasyon ilişkisi incelenmiştir. Araştırma kapsamında tanımlayıcı istatistikler, Spearman korelasyon analizinden faydalanılarak yapılmıştır. Yapılan analizlerinin sonucuna göre piyasalarda yer edinmeye başladığı ilk dönem olan 2012’de bitcoinin diğer göstergelerle arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi saptanmamıştır (p>0.05). Bitcoinin dolar karşılığının bir önceki yıla göre üç katından fazla arttığı 2017 yılı ise bitcoinin zirve yılı olup; euro ile arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki vardır (r=0.873; p<0.001). 2012-2020 döneminde istatistiksel olarak bitcoinin ham petrol fiyatı ile arasında negatif yönlü ve zayıf; cumhuriyet altını, altın ons fiyatı, dolar ve euro ile arasında ise kuvvetli bir ilişki vardır ve bu ilişki anlamlıdır. Yüksek hareketlilik, bitcoinin, istikrarlı bir ödeme aracından ziyade spekülatif bir yatırım aracı olarak görülmesi olarak algılanabilir. Bitcoinin uzun dönemde en çok euro ile arasında kuvvetli bir ilişki olduğu saptanmıştırtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI..............................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI...............................................................................iv ÖZET....................................................................................................................................... v ABSTRACT ...........................................................................................................................vi ÖNSÖZ..................................................................................................................................vii ŞEKİLLER DİZİNİ................................................................................................................. x TABLOLAR DİZİNİ..............................................................................................................xi EKLER ..................................................................................................................................xii KISALTMALAR DİZİNİ ....................................................................................................xiii GİRİŞ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM.............................................................................................................................. 3 1. BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ........................................................................................... 3 1.1. Kriptoloji Kavramı....................................................................................................... 4 1.2. Blokzincir Çalışma Prensibi ........................................................................................ 6 1.2.1. HASH Fonksiyonları............................................................................................ 8 1.2.2. Eşler Arası Değer Değişim Sistemi ................................................................... 10 1.3. İşleyişteki Mekanizmalar........................................................................................... 14 1.3.1. Emek Kanıtı (Proof of Work) ............................................................................ 15 1.3.2. Hisse Kanıtı (Proof of Stake)............................................................................. 15 1.3.3. PoW ve PoS Karşılaştırması .............................................................................. 16 1.4. Sıfır Bilginin İspatı (Zero Knowledge Proof)............................................................ 18 1.5. Blokzincirin Sorun ve Sınırlamaları .......................................................................... 20 1.6. Herkes Yağmura Şiir Yazdı....................................................................................... 22 1.7. Blokzincir Teknolojisinin Kullanım Alanları............................................................ 23 1.8. Dünyada Blokzincir Atılımları .................................................................................. 26 ix 1.8.1. Kullanıldığı Sektörler......................................................................................... 27 1.8.2. Avrupa Birliği Blokzincir Gözlemevi................................................................ 29 1.9. Türkiye’de Blokzincir Atılımları............................................................................... 31 1.9.1. Tübitak Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi........ 33 1.9.2. Blokzincir Çalıştayları ....................................................................................... 33 2. BÖLÜM............................................................................................................................ 36 2. KRİPTOPARALAR VE BITCOIN................................................................................... 36 2.1. Bitcoinin Geçmişi ...................................................................................................... 36 2.2. Bitcoin İşlem Süreci................................................................................................... 39 2.3. Güncel Haliyle Piyasalarda Bitcoin........................................................................... 44 2.4. Kripto Paraların Piyasadaki Yeri ............................................................................... 49 2.5. Libra........................................................................................................................... 51 2.6. Literatür Taraması...................................................................................................... 53 2.6.1. Akademik Çalışmalar......................................................................................... 53 2.6.2. Çalışmanın Literatürü ........................................................................................ 55 3. BÖLÜM............................................................................................................................ 58 3. UYGULAMA VE ANALİZ.............................................................................................. 58 3.1. Uygulamanın Amacı.................................................................................................. 58 3.2. Uygulamanın Kapsamı, Veri Seti ve Model.............................................................. 58 3.3. Metodoloji ve Yöntem............................................................................................... 59 3.4. Uygulama Bulguları................................................................................................... 60 4. SONUÇ ............................................................................................................................. 71 5. KAYNAKLAR................................................................................................................. 73 6. EKLER ............................................................................................................................. 81 ÖZGEÇMİŞ ......................................................................................................................... 84tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBitcoin, Blokzincir, Blockchain, Fintech (Fintek).tr_TR
dc.titleDİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ ve BITCOIN’İN EKONOMİYE ETKİSİtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALItr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
641626.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.