Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4275
Title: AXIAL BEHAVIOR OF FRP CONFINED RECTANGULAR COLUMNS WITH POLYUREA
Other Titles: POLYUREA ILE TAKVIYE EDILMIŞ FRP SARGILI DİKDÖRTGEN KOLONLARIN EKSENEL DAVRANIŞI
Authors: Akın, Emre
Karayiğen, Sinan
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MASTER’S PROGRAMME IN CIVIL ENGINEERING
Keywords: Beton, Güçlendirme, FRP, Poliürea, Dikdörtgen Kolon
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: POLYUREA ILE TAKVIYE EDILMIŞ FRP SARGILI DİKDÖRTGEN KOLONLARIN EKSENEL DAVRANIŞI Karayigen S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu çalışma, dikdörtgen kesitli beton kolonlara lifli polimerlerle yapılan sargılamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla FRP ceket ile dikdörtgen beton çekirdeği arasına uygulanan poliürea katmanının etkisinin irdelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışma kapsamında 23 adet 67 mm x 134 mm boyutlarında dikdörtgen kesitli beton kolon üretilmiştir. Dikdörtgen kesitli kolonların köşeleri 15 mm ve 30 mm yuvarlatılarak keskin köşelerde meydana gelebilecek gerilme yığılmalarının engellenmesi amaçlanmıştır. Üretilen dikdörtgen kesitli kolonlar tek kat ve çift kat cam lifli polimer (GFRP) ile sargılanmıştır. Dikdörtgen kesitli kolonların 10 tanesinde poliürea kaplama uygulanmıştır. Güçlendirmenin etkisini göstermek amacıyla sargılama ve köşe yuvarlatması uygulanmamış numuneler de üretilmiştir. Ayrıca test sonuçlarını mevcut bir modelle karşılaştırmak için 6 adet 150 mm çaplı eşdeğer silindir numune üretilmiştir. Tüm numuneler monotonik eksenel yüklemeye tabi tutulmuştur. Bulgular: Beton basınç makinesi kullanılarak 23 dikdörtgen kesitli numune test edilmiştir. Test sonuçları FRP sargılanmış dikdörtgen kesitli beton numunelerde önerilen poliürea katmanının monotonik testlerde eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyon kapasitesine etkisinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Buna rağmen önerilen poliürea katmanıyla, köşeleri 15 mm yuvarlatılmış ve çift kat GFRP sargılanmış numunelerin maksimum eksenel basınç dayanımında %1.3 artış gözlenmiştir. Bu sebepten dolayı önerilen poliürea katmanı farklı yükleme testleri altında daha başarılı sonuçlar verebilir. Ayrıca uygulanan köşe yuvarlatması ve sargılamada kullanılan FRP katman sayısı, eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyonun xiv arttırılmasında başarılı olmuştur. Sonuç: Bu çalışmayla beton çekirdek ile FRP ceket ile arasına uygulanan poliürea katmanının eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyona etkisi incelenmiştir. Sonuçlar uygulanan poliürea katmanının FRP ile sargılanmış dikdörtgen beton kolonların eksenel davranışına olumlu etkisinin yetersiz olduğunu göstermiştir. Kullanılan laboratuvardaki ekipmanlar sebebiyle testler monotonik yükleme altında yürütülmüştür. Köşeleri 15 mm yuvarlatılmış ve çift kat GFRP ile sargılanmış numunelerde poliürea katmanının basınç dayanımını arttırması, önerilen yöntemin farklı yükleme testleri altında daha başarılı sonuçlar verme ihtimalinin olduğuna işaret etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4275
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
677209.pdf4.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.