Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4271
Title: TİRE MÜZESİ’NDE KORUNAN HELLENİSTİK VE ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ’NE AİT BİR GRUP MEZAR STELİ
Authors: Çekilmez, Murat
Özkan, Su Tuğçem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Keywords: stel, Lydia, Tire, Tire Müzesi, Hellenistik Dönem, Roma İmparatorluk Dönemi, Mezar Steli.
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: TİRE MÜZESİ’NDE KORUNAN HELLENİSTİK ve ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ’NE AİT BİR GRUP MEZAR STELİ Su Tuğçem ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi, Arkeoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ 2020, XXI + 295 sayfa + 26 Levha sayfası Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait ve Tire Müzesi envanterine kayıtlı olan 12 mezar steli incelenmiştir. Steller belirli bir bağlam içerisinde yer almadığından, kökenlerini belirlemek ve tarihlendirmek için, stellerin formlarından, figürlerin stilistik özelliklerinden, üzerlerinde yer alan bezemelerden ve yine üzerlerinde yer alan yazıtlardan yararlanılmıştır. Birinci bölümde stellerin bulunmuş olduğu Lydia Bölgesi ve Tire kenti üzerinde durulmuş; antik kaynakların verdiği bilgilerden de yararlanılarak gerek Lydia Bölgesi’nin gerekse Tire kentinin tarihi hakkında bilgiler verildikten sonra Tire kenttinde yapılan diğer arkeolojik çalışmaların bir literatür özeti çıkarılmıştır. İkinci bölüm kullanmış olduğumuz kaynakların özetine ayrılmış olup çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, stel tiplerinin gelişimi ve çeşitleri hakkında genel olarak bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde steller üzerindeki figürler tipolojik olarak incelenmiş, kökenleri ve ikonografileri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamızın beşinci bölümü, çalışma kapsamındaki steller ile Lydia Bölgesi ve civar bölgelerdeki benzeş stellerin karşılaştırmasına ayrılmıştır. Altıncı bölümde, çalışmamız kapsamında yer alan steller genel olarak değerlendirilmiş, atölyeler ve köken üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın yedinci bölümü olan “Katalog” kısmında öncelikle stellere birer katalog numarası verildikten sonra künyeleri hakkındaki bilgiye değinilmiş, fotoğrafları ve çizimleri ile birlikte detaylı olarak tanımlamaları yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4271
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637913.pdf8.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.