Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4270
Title: SHAPE MODIFICATION OF SQUARE COLUMN SECTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF FRP CONFINEMENT
Authors: Akın, Emre
Al-Tameemi, Hussein
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MASTER’S PROGRAMME IN CIVIL ENGINEERING
Keywords: Beton, FRP, Daireselleştirme, Biçimsel Modifikasyon, Güçlendirme, Sargılama, Kare Kolon, Parçalı Sargılama, Tam Sargılama.
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: FRP SARGILAMANIN ETKINLIĞININ ARTTIRILMASI AMACIYLA KARE KESITLI KOLONLARIN BIÇIMSEL MODIFIKASYONU AL-TAMEEMI H. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu tez çalışması kare kesitli beton kolonlarda lifli polimer sargılamanın etkinliğinin arttırılabilmesi amacıyla önerilen yeni bir biçimsel modifikasyon yönteminin irdelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Materyal ve Yöntem: Çalışma kapsamında ölçekli kare kesitli beton kolonlar ve biçimsel modifikasyon için gerekli beton parçalar üretilmiştir. Beton kolonların bir kısmı sivri köşelidir, bir kısmında ise köşeler yuvarlatılmıştır. Sivri köşeli numunelerde uygulanan biçimsel modifikasyon daha önceki çalışmalarda önerilen yöntemdir. Yuvarlatılmış köşeye sahip kolonlarda uygulanan biçimsel modifikasyon ise bu tez çalışmasında önerilen yöntemdir. Ayrıca köşeleri yuvarlatılmış numunelerden bazılarına biçimsel modifikasyon uygulanmamıştır. Biçimsel modifikasyon uygulanmış ve uygulanmamış numunelerin çoğu tek kat cam lifli polimer (GFRP) vasıtasıyla sargılanmıştır. Sargılamada tam ve parçalı olmak üzere iki yöntem izlenmiştir. Güçlendirmenin etkinliğini ortaya koyabilmek amacıyla sargılama ve biçimsel modifikasyon uygulanmamış numuneler de hazırlanmıştır. Tüm numuneler monotonik eksenel yük altında test edilmiştir. Bulgular: Beton basınç cihazı kullanılarak toplamda 24 numune test edilmiştir. Test sonuçları sargılanmış betonda eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyon kapasitesinin arttırılmasında önerilen biçimsel modifikasyonun başarısını ortaya koymuştur. Dahası, önerilen biçimsel modifikasyon yönteminde lifli polimer üzerinde ölçülen nihai çekme birim deformasyon değeri kupon çekme deneylerinde aynı malzeme için elde edilen değerlere yaklaşmıştır. Tam ve parçalı olmak üzere her iki sargılama yöntemi de numunelerin eksenel basınç dayanımı ve birim deformasyon kapasitesini arttırmıştır. Her ne kadar parçalı xvi sargılamada elde edilen dayanım ve birim deformasyon artışı tam sargılamaya kıyasla daha az olsa da daha ekonomiktir. Sonuç: Bu çalışmayla GFRP’nin sargılamadaki etkinliğinin biçimsel modifikasyon yoluyla ciddi oranda arttırılabileceği anlaşılmıştır. Önerilen biçimsel modifikasyon, sargı malzemesinin etkinliğini arttırmada dikkat çekici bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur. Artan eksenel dayanım, birim deformasyon kapasitesi ve sargı malzemesi kopma dayanımı yanında, önerilen güçlendirme yöntemiyle kullanılan sargı malzeme miktarı, daha önceki çalışmalarda önerilen yöntemlere kıyasla %15 oranında azaltılmıştır; ayrıca kesit boyutundaki artışlar da daha az olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmadaki biçimsel modifikasyon yöntemi kare kesitli beton kolonların lifli polimerlerle sargılanmasında önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4270
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master's Thesis-Hussein AL-TAMEEMI.pdf3.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.