Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4269
Title: ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: JANTSA ÖRNEĞİ
Authors: Doğaner, Mustafa
Ercan, Ali Seyfettin
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
Keywords: Endüstriyel Pazarlar, İlişkisel Pazarlama, İlişki Kalitesi, Jantsa, Müşteri Sadakati
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: JANTSA ÖRNEĞİ Ali Seyfettin ERCAN Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Mustafa DOĞANER 2020, XXIII+ 133 sayfa İşletmelerin müşterileriyle uzun vadeli ve olumlu ilişkiler oluşturması, geliştirmesi ve bu ilişkileri sürdürebilmesi rekabet yoğun günümüz pazarlarında önemli başarı faktörlerinden birini oluşturmaktadır. Bu ilişkilerin kalitesinin doğru bir biçimde analiz edilmesi işletmeler için önem taşımaktadır. Bu noktada ilişki kalitesi unsurları rol oynamaktadır. İşletmeler, ilişki kalitesinin tüm unsurlarında mümkün olan en üst düzey başarıyı sağladığında ilişkinin kalitesi artacak ve işletme ile müşteriler arasındaki bağ güçlenecektir. Özellikle bu türden ilişkilerin daha fazla önem taşıdığı endüstriyel pazarlarda ilişkilerin, bir rekabet aracı olarak müşterilerin sadakatlerini geliştirebileceği ve işletmelere avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, ilişkisel pazarlama kavramı içerisinde ele alınan ilişki kalitesi ile müşteri sadakati arasındaki ilişkileri araştırmak üzere bir nicel araştırmaya yer vermiştir. İlişki kalitesi güven, bağlılık, adaptasyon, işbirliği, iletişim kalitesi ve memnuniyet boyutlarıyla beraber ele alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesinde Aydın ilinde faaliyet gösteren Jantsa A.Ş. işletmesi ile tedarikçi-alıcı ilişkisine sahip olan ve Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla illerinde faaliyet gösteren 126 alıcı işletmenin görüşlerine anket yöntemiyle başvurulmuştur. Araştırmanın sonuçları, yüksek düzeyde ilişki kalitesi ve müşteri sadakatine işaret etmektedir. İlişki kalitesi ve müşteri sadakati arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4269
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
639120.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.