Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4265
Title: DENEYİMSEL PAZARLAMA VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: KAHVE MAĞAZALARI ÖRNEĞİ
Authors: Doğaner, Mustafa
Gençtürk, Baran
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
Keywords: Deneyimsel Pazarlama, Hizmet Kalitesi, Marka Sadakati, Kahve Mağazaları
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: DENEYİMSEL PAZARLAMA VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: KAHVE MAĞAZALARI ÖRNEĞİ Baran GENÇTÜRK Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Mustafa DOĞANER 2020, XXIV+ 131 sayfa Özellikle son dönemlerde yaşanan değişimler ve değişen tüketici tercihleriyle beraber kahve ürünü ve kahve işletmeleri ülkemizde talebi artmış olan bir alanı oluşturmaktadır. Bu işletmelerde kahve ürünlerinin tüketimi, işletmenin sağadığı atmosferle beraber tüketici için adeta bütünsel bir deneyime dönüşmektedir. Bu sektörde deneyimler, bir farklılaşma ve rekabet aracı olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada, deneyimsel pazarlama anlayışı kapsamında kahve işletmeleri tarafından yer verilen uygulamalara yönelik olarak tüketici zihninde oluşan deneyimsel pazarlama algılarının ve hizmetin kalitesine yönelik olarak geliştirilen algıların, kahve işletmelerinin markasına karşı duyulan sadakatte etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Bu kapsamda yer verilen nicel uygulama doğrultusunda 270 tüketiciye ulaşılmıştır. Araştırmanın eriştiği bulgular, deneyimsel pazarlama ve hizmet kalitesinin marka sadakatini güçlü bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Deneyimsel pazarlamanın duyusal ve duygusal boyutlarının tüketicilerin kahve deneyiminde en önemli boyutlar olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11607/4265
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
638803.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.