Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4257
Title: BAĞ ALANLARINDA ÖLÜKOL HASTALIĞI ETMENİ PHOMOPSİS VİTİCOLA (SACC.) SACC. İZOLATLARINDAKİ DSRNA’NIN TANILANMASI, MOLEKÜLER VE BİYOLOJİK KARAKTERİZASYONU İLE HİPOVİRÜLENT ETKİSİ
Authors: Açıkgöz, Serap
Hosseinalizadeh, Sahra
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
Keywords: dsRNA, Mikovirüs, Phomopsis viticola, Yeni nesil dizileme
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: BAĞ ALANLARINDA ÖLÜKOL HASTALIĞI ETMENİ PHOMOPSİS VİTİCOLA (SACC.) Sacc. İZOLATLARINDAKİ DSRNA’NIN TANILANMASI, MOLEKÜLER VE BİYOLOJİK KARAKTERİZASYONU İLE HİPOVİRÜLENT ETKİSİ Hosseinalizadeh S. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Programı, Doktora Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Ege Bölgesinin bağ alanlarında Phomopsis sürgün ve yaprak lekesi (ölükol) hastalığı etmeni Phomopsis viticola izolatlarında dsRNA’nın tanılanması, moleküler ve biyolojik karakterizasyonu ile hipovirülent etkisisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: 2018 yılında Ege Bölgesinin en fazla asma yetiştiriciliği yapılan il ve ilçelerden ölükol hastalığı belirtisi sergileyen asmaların sürgün örneklerinden elde edilen fungal izolatların morfolojik ve kültürel özellikleri değerlendirilerek P. viticola etmeni moleküler yöntemlerle tanılanmıştır. P. viticola izolatlarından Balijja vd. (2008) yöntemi ile dsRNA analizi yapılıp, dsRNA içeren izolatlar dsRNA içermeyen 3 izolat ile biyolojik özellikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Seçilen dsRNA içeren 50 izolatın dikey taşınma kapasitesi en iyi performans gösteren izolatlar ile asma fidanların üzerinde virülenslik testleri yapılmıştır. dsRNA içeren izolatların vegetatif uyum grupları belirlenmiş ve yatay taşınım kapasiteleri değerlendirilmiştir. Yatay taşınım ile dsRNA pozitife dönüştürülen virülent P. viticola izolatlarında dsRNA virüslerin hipovirulenslik etkisi asma fidanları üzerinde belirlenmiştir. Tüm uygulanan biyolojik testlerde en iyi performans göstermesi nedeniyle biyolojik mücadelede kullanılabilme özelliği taşıyan 6 adet izolat arasından seçilen 2 izolata ait dsRNA’ları tüm genom dizi analizi yeni nesil dizileme teknolojisi (YND) Illumnia sekanslayıcıda yapılmıştır. Çift yönlü okumaların birleştirlmesiyle de novo tüm genom dizisi belirlenmiş ve filogenetik analizleri yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4257
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675996.pdf7.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.